kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שערי הקדושה חלק א שער ה 

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįPakopos chasidas trumpas paaiškinimas


2.


Antra pakopa


Draudžiamos midot (savybės):


1. Lašon hara – blogos kalbos;


2. Apkalbos;


3. Draugo žeminimas;


4. Draugo pravardžiavimas;


5. Pašaipa;


6. Melas;


7. Meilikavimas;


8. Apgavystė;


9. Tuščios kalbos;


10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;


11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;


12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;


13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;


14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.Trečia pakopa


Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
(sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:
„Būsite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);


2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;


3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;


4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;


5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;


6. Nesinaudoto Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:
„Kas naudojasi Toros karūna – pražus“(Avot 1 – 13);


7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;


8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);


9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;


10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.