kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שערי הקדושה חלק א שער ו  

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Paskui žmogus turi iki aušros užsiimti Žodine Tora,
kiek išgali, nes to užsiėmimo dėka,
jis pritraukia šviesą Šchinai, esančiai kritime.


Ir iš kart su pirma aušra tu turi greitai bėgti į maldos namus,
nes jau Šchina yra aplenkusi tave.
Iš tikro Šchina jau laukia tavo maldos ir šlovinimo,
kuriais tu pakelsi ją iš „kritimo“ ir sugrąžinsi į Cioną, kaip ir anksčiau.


Ir nors tu vienas negali Jai pilnai padėti šiame „silpnume”,
tačiau stenkis visomis savo jėgomis.
Sustiprink Šchiną ir pakelk Ją iš „dulkių”, ir nors tavo indėlis yra mažas,
bet Jai jis yra labai svarbus.


Kaip užmokestį, Ji taip pat išklausys tavo maldą, ir išpildys tavo prašymus.
Todėl, sūnau, tegul maldos metu tavo mintys visada būna visiškai švarios ir teisingos!
Tegul būna teisinga intencija ir džiaugsmas,
kad tu gali suteikti gerumą savo Šeimininkui.
Ir tegul tavo prašymai nebūna vien tik asmeniniai (egoistiniai).
Tu turi atrodyti kaip vergas, pas kurį nėra asmeninio gyvenimo,
o visas gyvenimas tik dėl savo Pono.


Ir jei pašauksi Jį iš tiesų teisingai, Jis bus artimas tau, kaip parašyta:
„Artimas Kūrėjas visiems šaukiantiems Jį tiesoje“ (Tehilim 145 – 11).
Ir dar parašyta:
„Nes visas širdis tikrina Kūrėjas ir žino visus širdies norus“ (Divrei Hajamim1 28 –9),
t.y. žino visus, tikrai ieškančius Jo.
Todėl, jei ieškosi Jo iš tikro – rasi.


Ypač kai prisipažinsi ir išpažinsi prieš Jį visas savo nuodėmes po maldos „Šmone esre”,
arba po palaiminimo „Jis girdi maldą“, ir iš visos širdies norėsi nesugrįžti vėl prie savo klaidų.
Juk Jis žino viską, kas yra atverta ir kas yra paslėpta,
mato kas yra širdyje ir tavo viduje.
Taip pat ir „kritime veidu žemyn“, t.y. posme:
„Jo į Tave Kūrėjau keliu savo sielą“,
būk pasiruošęs atiduoti už Torą ir priedermes net gyvybę.
Tada iš tikro bus atleistos visos tavo nuodėmės, nes „širdis” ir „burna” bus tapatūs.


Ir kai pasimeldei deramai ir su baime, bei įgavai jėgų,
tada yra laikas Toros mokymuisi „lišma“ (dėl pačios Toros).
Jokiu būdu nekeisk savo nustatyto mokymosi laiko, net jei yra neatidėliotini reikalai,
netgi per prievartą.
Ir kaip užmokestį, parodys tau Kūrėjas Cione nuostabiuosius Dangiškos „Ješivos vartus“.