kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

שערי קדושה חלק ג שער ב  

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįŽmogaus esmė.


2.


Kaip jau išnagrinėta ankstesniuose vartuose dvasinių pasaulių esmė yra ta,
kad jie visi įjungti į Kūrėjo vardą Havaja.
Iš tikro visi dvasiniai pasauliai atitinka žmogaus mūsų pasaulyje „formą“,
kuri dalinasi į penkis dvasingumo lygius.
Vardo Havaja „užpildymas“ raide alef turi gematriją Adam – žmogus (45).


Dar aiškinome, kad dešimt sfirot skirstosi į 613 aspektų,
(kas taip pat atitinka žmogaus struktūrą).
Tai reiškia, kad visi pasauliai ir kiekviena dalis juose yra sukurti pagal „apatinio“ žmogaus pavidalą (jėgų santykį).
Tai paslaptis:
„Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir būdą“ (Berešit 1 – 26).


Taip pat sakėme, kad nuo Brija pasaulio ir žemiau viskas vadinasi „Pažinimo medis“,
kuris sudarytas iš gėrio ir blogio.
Iš tikro vis labiau „leidžiantis“ į mūsų pasaulį, mažėja gėris ir didėja blogis.


Taip, kad mūsų žemiausiame, materialiame pasaulyje yra didesnė blogio ir mažesnė gėrio dalis,
ir visada nusidėjėlis – blogis „apjuosia“ teisuolį – gėrį.
Todėl visada gėris vadinamas „vaisius“,
o blogis – „lupena“ (klipa),
ir lupena visada yra išorėje ir apjuosia vaisių.Taip pat, „lupena“ visada saugo „vaisių“, tik reikia atskirti ir nevalgyti „lupenos“.
Taip yra sudaryti ir šventumo pasauliai,
t.y. labiau švaresni ir dvasingesni yra „viduje“,
o grubesni – „išorėje“.


Kaip jau išaiškinta anksčiau, kad Ein Sof Palaimintas yra visų viduje.
Ir visi pasauliai sudaryti nuo keter – labiau „vidinio“,
iki malchut – pačio „išorinio“.