kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות  

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                          3. (1)

 

Kad paaiškinti šį klausimą, paimkime pakopą „kalbantis” (žmogus).

Joje mes išskiriame keturis lygius, vienas aukščiau kito.

Ir tai –  masės”,

-        turtingieji”,

-         herojai (veržlūs)”

-         ir išminčiai”.

 

Visi šie lygiai apytiksliai atitinka keturias visos realybės pakopas, vadinamas:

-        domem”  (negyvoji”),

-        comeach” (augalinė”),

-        chai” (gyvulinė”)

-        „medaber“ („kalbanti“).  

 

Iš tikro „domem“ lygis išveda visus kitus: „comeach“, „chai“ ir „medaber“ lygius.

Ir šiuos tris lygius mes skirstome pagal tai,

kiek yra juose „naudingo“ ir „žalingo“ potencialo

(t. y. kiek kiekvienas lygis turi savarankiškumo ir nepriklausomybės).

Iš tikro lygis „comeach“ (augalinis) turi  mažą potencialą.  

Tai reiškia, nors augalas pritraukia sau „naudingą“ ir atstumia „žalingą“,

panašiai kaip žmogus  ir gyvulys, jo veiksmuose  nėra individualumo pojūčio.

Ir tik bendra jėga šiuo aspektu veikia visus pasaulio augalus.

 

Kitaip yra „chai“ (gyvuliniame) lygyje.

Čia kiekvienas gyvūnas jaučia savo individualybę pritraukti „naudingą“ ir atstumti „žalingą“.

Todėl išeina, kad vieno atskiro gyvūno vertė atitinka visas augalų rūšis, esančias pasaulyje.

Tai reiškia, kad bendras potencialas, esantis visame „comeach“ lygyje,

t. y. pritraukti „naudingą“ ir atstumti „žalingą“,

yra viename atskirame lygio „chai“ individe (gyvūne).

 

Tačiau „chai“ lygio potencialas yra labai apribotas vietos ir laiko aspektais.

Ir šiame lygyje „nei per plauką“ neveikia ir nėra jaučiamas nutolimas vietos atžvilgiu,

t. y. tai, kas yra už jo kūno ribų.

Taip pat šis lygis nejaučia laiko skirtumo, t. y. nei praeities, nei ateities,

o jaučia tik tą „akimirką“, kurioje jis randasi dabar.

 

Ir jau „medaber“ (kalbantis) lygis yra sudarytas iš „jausminio“ ir kartu „intelektualinio“ potencialo.

Todėl šio lygio potencialas nėra apribotas vieta ir laiku,

kad pritraukti jam „naudingą“ ir atstumti žalingą“, kaip „chai“ lygyje.

Taip pat čia atsiranda mokslo suvokimo galimybė,

nes tai jau yra dvasinis dalykas, neapribotas vieta ir laiku.

Todėl šis lygis gali pajausti ir suprasti visus kūrinius (žmones),

esančius dabar bet kokioje pasaulio vietoje,

ir taip pat buvusius praeityje, bei būsiančius ateityje, kiekvienoje kartoje.

Ir vieno atskiro žmogaus vertė atitinka bendrai visą „comeach“ ir „chai“ lygio potencialą,

esantį dabar, ir taip pat buvusį visose praėjusiose kartose.

Todėl „medaber“ potencialas apima savyje visą „comeach“ ir „chai“ potencialą.

 

Šis dėsnis galioja ir „žmogaus“ pakopos keturiuose lygiuose, ir tai

-        „masės“,

-        „turtingi“,

-        „herojai (veržlūs)“

-        ir „išminčiai“.

Tai reiškia, kad visi šie lygiai išeina iš pirmos –  „masių“ pakopos,

kaip parašyta: „Viskas yra iš žemės dulkių“.

Tačiau visas „žemės dulkių“ privalumas ir „teisė egzistuoti“ yra tik dėl trijų lygių:

-        „comeach“,

-         „chai“

-        ir medaber“,

kuriuos „žemės dulkės“ išveda iš savęs.

Todėl lygį „masės“ vertiname pagal tai,

kokius lygius jis iš savęs išveda.

Ir šie lygiai bendrai įsijungia į „žmogaus veido“ pavidalą.

Iš tikro „masėse“ Kūrėjas įdiegė tris polinkius, vadinamus:

-        pavydas,

-         gašlumas

-        ir garbės troškimas.

Ir šių polinkių dėka „masės“ vystosi pakopa po pakopos,

kad „išvestų“ iš savęs pilną „žmogaus veido“ pavidalą.