kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

זהר, חיי שרה, באורייתא כל חיין  

Zohar „Toroje visas gyvenimas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Rabi Elazaras pradėjo ir atvėrė, parašyta:
„Atverk man akis ir pamatysiu stebuklus iš Tavo Toros“ (Tehilim 119 – 18).
Kokie yra kvaili žmonės,
nes nenori ir nemoka užsiiminėti Tora.
Juk iš tikro Tora – visas gyvenimas ir visa laisvė,
bei visas gerumas šiame pasaulyje ir „pasaulyje, kuris ateis“.


Gyvenimas mūsų pasaulyje,
nes žmogus nusipelno tobulų dienų šiame pasaulyje,
kaip parašyta:
„Pripildysiu tavo dienų skaičių“( Šmot 23 – 26).
Ir nusipelno „ilgų dienų“ pasaulyje, kuris ateis.
Ir žmogaus gyvenimas tampa – tobulu, džiaugsmingu ir be liūdesio.


Gyvenimas, kurį žmogus gyvena šiame pasaulyje, tampa laisvas,
t.y. laisvė yra viskame.
Tai reiškia, kad žmogaus, užsiimančio Tora,
negali valdyti kitos pasaulio tautos ir jėgos.


Klausia.
O kaip su tais, kurie žuvo dėl Toros,
kai Romos imperijos buvo uždėtas draudimas užsiiminėti Tora?


Ir atsako.
Tam buvo nuosprendis „iš viršaus“,
kaip ir rabi Akivos mokiniams,
kurie žuvo, nes užsiiminėjo Tora.
Tokia buvo mintis „viršuje“ dar pasaulio sukūrimo metu.


Tačiau bendrai Tora – tai laisvė nuo „Mirties angelo“,
kuris neturi galios žmogui, užsiimančiam Tora.

Ir taip yra iš tikrųjų, jei žmogus būtų susiliejęs su „Gyvybės medžiu“,
kuris yra Tora, jis nebūtų sąlygojęs mirties sau ir visam pasauliui.
Tačiau todėl, kad žmogus paliko „Gyvybės medį“ – Torą ir valgė nuo „Pažinimo medžio“,
tuo jis sąlygojo mirtį sau ir visam pasauliui.


Ir kai Kūrėjas davė Torą Izraeliui, kas parašyta?
„Išgraviruota חרות (charut) ant lentelių“.
Ir jau aiškinomės, kad nereikia skaityti חרות „charut“ (išgraviruota),
bet – חירות„cherut“ (laisvė).
Tai reiškia, kad tada pasidarė laisvi nuo „Mirties angelo“.


Ir jei ne Izraelio nuodėmė su „Aukso veršiu“, kai jie paliko gyvybės medį – Torą,
nebūtų vėl grįžusi mirtis į pasaulį.
Tada Kūrėjas pasakė Izraeliui:
„Sakiau Aš: Dievai (אלהים) jūs, aukštutiniai sūnūs jūs“,
t.y. kai Izraelis gavo Torą.
Bet nužeminote save nusidėdami, todėl dabar:
„Iš tikro mirsite kaip žmonės“ (Tehilim 82 – 6,7)...


Ateik ir pažiūrėk.
Kiek aukštutinių uždarytų paslapčių yra Toroje, todėl apie Ją parašyta:
„Brangesnė Ji už perlus“ (Mišlei 3 – 15).
Kiek paslėptų turtų yra Joje,
todėl kai Davidas įsižiūrėjo į Torą su „išminties dvasia“,
jis suprato kiek stebuklų glūdi Toroje.
Tada atvėrė ir pasakė:
„Atverk man akis ir pamatysiu stebuklus iš Tavo Toros“.