kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירותה  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                     

83.

Matome, kad pirma „Kūrėjo veido atvėrimo“ pakopa, t.y. absoliutus „užmokesčio ir bausmės“ supratimas ateina pas žmogų, kaip Kūrėjo išgelbėjimas.
Tai reiškia, kad žmogus nusipelno nuostabaus „atvėrimo akių šventoje Toroje“.
Ir tada žmogus pasidaro, kaip: „Stiprėjantis šaltinis“, kaip sako „Avot“ rabi Meiras.
Tada už kiekvieną priedermę, kurią jis įvykdė savo pastangomis „laisvo pasirinkimo“ metu,
žmogus nusipelno ir mato paruoštą jam užmokestį „pasaulyje, kuris ateis“.
Ir taip pat mato ir jaučia didelę netektį už kiekvieną prasižengimą.84.

Tačiau nors šis „užmokestis“ dar neatėjo į žmogaus rankas,
nes užmokestis už priedermę „pasaulyje, kuris ateis“, kai žmogus, ateina į šią pakopą,
jis aiškiai „mato“, „suvokia“ ir jaučia didelį malonumą priedermės vykdymo metu.
Juk „ateinantis (su vekseliu) atsiimti skolos, skaitosi (jaučiasi), kaip jau atsiėmęs skolą“.
Panašiai prekybininkas daro verslą, kad užsidirbti didelį pelną.
Ir nors pelnas ateis ateityje, po ilgo laiko,
tačiau jei žmogus be jokios abejonės šešėlio užtikrintas,
kad pelnas ateis nustatytu laiku, jis džiaugiasi jau dabar, lyg jau gavęs pelną.


85.

Todėl savaime aišku, kad toks atviro Kūrėjo valdymo suvokimas garantuoja,
jog žmogus „prilips“ prie Toros ir priedermių visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.
Taip pat žmogus atsitrauks nuo visų savo prasižengimų, ir bėgs nuo nuodėmių, kaip nuo ugnies.
Ir nors žmogus dar nėra visiškas teisuolis, nes dar nenusipelnė „sugrįžimo iš meilės“,
tačiau šis didelis žmogaus „susiliejimas“ su Tora ir gerais darbais padeda jam iš lėto nusipelnyti ir „sugrįžimo iš meilės“, t.y. antros „Kūrėjo veido“ atvėrimo pakopos.
Ir tada žmogus jau gali įvykdyti pilnai visas 613 priedermes, ir vadinasi „visiškas teisuolis“.