kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

זהר וישב ויהי כדברה אליו יום יום  

Zohar „Ir kalbėjo jam diena iš dienos“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


„Ir kalbėjo jam (Josefui Potifaro žmona) diena iš dienos“ (Berešit 39 – 10).
Rabi Elazaras pradėjo ir atvėrė:
„Apsaugoti tave nuo blogos moters“ (Mišlei 6 – 24).
Palaiminti teisuoliai, žinantys Kūrėjo kelius, kad eiti jais,
nes jie mokosi Toros dieną ir naktį.


Iš tikro, kas stengiasi Toroje dieną ir naktį paveldi du pasaulius:
„Aukštutinį“ ir „apatinį“.
Paveldi šį pasaulį, nežiūrint į tai, kad užsiiminėjo Tora „lo lišma“ ( dėl savęs),
ir paveldi „aukštutinį“ pasaulį, kai mokosi Toros „lišma“ (dėl Toros ir dėl Kūrėjo).


Ateik ir pažiūrėk.
Parašyta: „Dienų ilgumas Jos (Toros) dešinėje, o kairėje – turtai ir garbė“ (Mišlei 3 – 16).
„Dienų ilgumas Jos dešinėje“ tiems,
kurie eina Toros „dešinėje“, t.y. užsiima Tora „lišma“.
Tai reiškia, kad pas juos yra „dienų ilgumas“ pasaulyje, kuris ateis.


Ir ten jie nusipelno Toros garbės, o tai – garbė ir karūna viskam,
t.y. „Toros karūna“ pasaulyje, kuris ateis.
„Kairėje – turtai ir garbė“, t.y. mūsų pasaulyje.
Nežiūrint į tai, kad žmogus neužsiiminėjo Tora „lišma“,
jis mūsų pasaulyje nusipelno „turtų ir garbės“.


Kai grįžo rabi Chija iš ten, iš Babilono į Izraelio žemę,
jis skaitė Torą ir jo veidas „švietė“ kaip saulė.
Ir kai stovėdavo prieš rabi Chija besimokantys Toros, jis sakydavo jiems:
„Šis mokosi Toros „lišma“, šis mokosi Toros „lo lišma“.


Rabi Chija meldėsi už tą, kuris mokosi Toros „lišma“,
kad taip būtų visada, ir jis nusipelnytų „pasaulį, kuris ateis“.
Taip rabi Chija meldėsi už tą, kuris nesimoko Toros „lišma“,
kad žmogus pradėtų užsiiminėti „lišma“ ir taip nusipelnytų „gyvenimo“.


Vieną dieną rabi Chija pamatė vieną mokinį,
kuris mokėsi Toros ir jo veidas buvo persikreipęs (pažaliavęs).
Pasakė: „Iš tikro šis mokinys yra įkritęs į nuodėmingas abejones“.
Tada „pastiprino“ jį ir palaikė Toros žodžiais,
kol mokiniui sugrįžo dvasios stiprybė.
Nuo tos dienos tas mokinys priėmė nuostatą – „nepasiduoti nuodėmingoms abejonėms ir mokytis Toros lišma“.


Rabi Josi pasakė: „Kai žmogus mato, kad jį užpuola „nuodėmingos abejonės“, žmogus turi nedelsiant užsiimti Tora, nes tada abejonės palieka žmogų.

Rabi Elazaras pasakė:
„Kai „blogio pusė“ ateina, kad gundyti žmogų, jis turi nukreipti „blogio instinktą“ į Torą,
kad blogis nedelsiant pasitrauktų nuo jo“...