kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זוהר ויצא ס''מ ואשת זנונים 

Zohar „Sam“ ir „Paleistuvė moteris“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Sulam               Jehuda Ašlagas


2.


Tačiau Kūrėjas panoro duoti teisuoliams išbandymą, kad jie nusipelnytų didelės šviesos.
Apie tai parašyta: „Tai prieš tai sukūrė Kūrėjas (Kohelet 7 – 14).
Todėl Kūrėjas „netyrai“ sistemai davė beveik tą patį, ką ir „šventumui“.
Visa tai tam, kad suteikti „klipot“ (netyrumui) jėgų gundyti žmogų ir traukti paskui save.
Ta paslaptimi pas „paleistuvę moterį“ Kūrėjas padarė „11 ištaisymų“,
t. y. „gundymo atributų“, kad jai būtų galimybė sugundyti žmogų.


Ta pačia intencija apie „Pažinimo medį“ parašyta:
„Ir pamatė moteris, kad geras medis valgymui,
geidulingas akims ir malonus suvokimui,
ir paėmė jo vaisių ir valgė“ (Berešit 3 – 6).
Tai reiškia, kad jei nebūtų šie „ištaisymai“,
t. y. „gundymo atributai“ traukę moters širdies prie „Pažinimo medžio“,
ji nebūtų valgiusi.


Ir „11 ištaisymų“ paslaptis, tai – 11 išorinių Laikinosios pastogės ožio kailių uždangų.
Tai pat čia yra ryšys su „11 paleistuvės moters atributų“:

- plaukai,

- veidas,

- ausys,

- kaklas,

- burna,

- liežuvis,

- kalbos,

- lūpos,

- saldus gašlumas,

- rūbai,

- ir „40 ištaisymų“ be vieno.


Visus šiuos ištaisymus (atributus) „paleistuvė moteris“ gavo iš „šventos moters“.
Tai paslaptis, kad „Cur“ – „vakarų (netyrumo) civilizacija“ yra pastatoma tik iš „Jeruzalės (šventumo) griuvėsių“...
Todėl visi „11 moters paleistuvės atributų“ yra identiški „šventos moters“ atributams (ištaisymams), nes iš ten yra paimti.


Išminčiai pasakė: „Cur“ yra klipot malchut, ir tai – „paleistuvė moteris“,
kuri statosi tik iš „Jeruzalės“, t. y. šventosios malchut, griuvėsių.
Taip pat ir atvirkščiai.
Ir šios dvi „malchut“ apibūdinamos tik jų ateitimi,
t. y. kas ateityje laukia žmogaus, susijungusio su viena iš jų.


Tai reiškia, kad žmogus, susijungęs su „šventa malchut“,
pastoviai pakopomis kyla „aukštyn“,
kaip parašyta: „Ateitis labai išaukštinta“ (Jobas 8).
Tačiau, jei žmogus pakliūva į „paleistuvės moters“ tinklus,
jo „Ateitis karti, kaip pelynas (karti žolė)“ (Mišlei 5),
taip pat: „Ateitis – mirties kelias“(Mišlei 14).
Kaip mums ir aiškina Zoharas.