kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא 

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ (2)

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį19) Rabi Šimonas pasakė, toliau parašyta tobulai:
„Išvedantis pagal skaičių savo kariaunas“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).
Iš tikro šios dvi pakopos turi būti „įrašytos (ypatingos)“ pagal savo specifiką:
Viena – „Ma“ , kita – „Mi“.
Viena (Mi) – aukštutinė, kita (Ma) – žemutinė.


Aukštutinė „įrašyta“ ir sako:
„Išvedantis pagal skaičių savo kariaunas“ (Ješaja 40 – 26).
(„Išvedantis“ (המוציא) – parašytas su „Hey“ (ה) žymimuoju artikeliu)
Tai rodo apie Žinomą ir Išskirtinį, nes nėra tokių, kaip Jis (pakopą „Mi“).


Panašiai parašyta: „Išvedantis (המוציא) duoną iš žemės“ (iš palaiminimo duonai).
(Tačiau čia žymimasis artikelis „Hey“ (ה) žodyje „Išvedantis“ (ha Mocij – המוציא)
nurodo apie kitą, išskirtinę, žemutinę pakopą („Ma“).
Ir abi pakopos susijungia į vieną.


„Pagal skaičių“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26),
jų skaičius yra 600 000 (žvaigždžių, t. y. pakopa „Mi“),
kuri yra kartu (su pakopa „Ma“),
išvedančia kariaunas, kurios neturi skaičiaus.


20) Ir visas (kariaunas), kaip tą,
kurios skaičius 600 000 ir tą,
kuri neturi skaičiaus:
„Visas pavadina vardais“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).


Ką reiškia „Pavadina vardais“?
Jei pasakysi, kad vadina jas vardais, taip nėra.
Iš tikro, kiekvieną atskirai pavadintų vardu,
reikėjo parašyti „Pavadina vardu“.


Tačiau, iš tikro, kol dar pakopa nėra pilna, bet vadinasi „Mi“,
ji „nepagimdo“ ir „neišveda“, tai, kas slypi joje, pagal savo specifiką,
(nes joms dar trūksta brangaus „chasadim“ chasadim – gerumo ir pastangų drabužio)
nors visos pakopos yra „paslėptos“ vidujeKai sukūrė raides „Ele“ (אל''ה „(Visa) Tai“),
ir jos pakilo iki Kūrėjo Vardo
(bei apsirengė brangiu „chasadim drabužiu“, sujugdamos „Mi“ su „Ele“),
tada vadinasi „Elokim“ (אלהים „Dievas“).


Ir jau tada su Kūrėjo vardu išveda viską tobulai, ir:
„Visas pavadina vardais“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).
Tai reiškia kiekvieną atskirai išveda ir pavadina „tinkamu“ Vardu,
kad tobulai egzistuotų.


Panašiai parašyta:
„Žiūrėk pavadinau (pakviečiau) Becalelį vardu“ (Šmot 31 – 2).
Tai reiškia, Aš (Kūrėjas) pavadinau (pakviečiau, paskyriau) Becalelį vardu,
kad jis tinkamai ir tobulai įvykdytų visus (Susirinkimo Pastogės) darbus.


21) (Klausia)
Kodėl parašyta toliau:
„Su didele galybe ir milžiniška jėga neprapuolė nei vienas žmogus“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).
(Ir atsako)
Tai viršutinės pakopų dalys,
į kurias kyla visi norai,
ir ten „pasislepia“.


„Ir milžiniška jėga“ – tai aukštutinio pasaulio (vadinamo „Mi“) paslaptis,
kuris „pakyla“ į Kūrėjo Vardą „Elokim“ (אלהים „Dievas“),
kaip jau sakėme.

„Neprapuolė nei vienas žmogus“ – tai reiškia iš tų 600 000,
kurie išeina su šiuo šio Vardo jėga.


Iš tikro „Neprapuolė nei vienas žmogus“ iš šio skaičiaus,
nors Izraelio sūnūs mirė už savo nuodėmes,
šis skaičius 600 000 liko nepakitęs,
nes nedingo nei vienas žmogus.


Tai reiškia, kad išlaikyti „vieningą formą“,
kaip viršuje (dvasiniame pasaulyje),
taip ir apačioje (materialiame pasaulyje),
„Neprapuolė nei vienas žmogus“ iš šio skaičiaus nei „viršuje“, nei apačioje“.