kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הקדמה לספר הזהר 

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Iš tikro, kad viską aptarti pilnumoje, mes turime išnagrinėti keletą tyrinėjimų.
Tik jokiu būdu ne uždraustoje vietoje, tai yra jokiu būdu ne Kūrėjo esmėje,
nes „mintis negali Jo suvokti visiškai“.
Ir todėl negali būti pas mus išvis net minties apie Kūrėjo esmę.


Tačiau mes „tyrinėsime“ ten kur tyrinėjimas yra priedermė,
t.y. Kūrėjo veiksmuose, kur yra privalomas tyrinėjimas.
Kaip yra mums įsakyta Toroje:
„Pažink savo tėvų Kūrėją ir tarnauk Jam“.
Taip pat pasakyta Vienybės dainoje: „iš Tavo veiksmų pažinsiu Tave“.


Pirmas tyrinėjimas.
Kaip gali būti, kad kūrinija yra „kažkas naujo“,
t.y. naujas dalykas, kuris prieš jo sukūrimą, visai nėra „įjungtas“ į Kūrėją.
Juk kiekvienam „blaiviam protui“ aišku, kad negali būti jokio daikto,
kuris nebūtų įjungtas į Kūrėją, kaip to reikalauja paprasta logika.
Tai reiškia, ar galima ką nors duoti, ko visai neturi?


Antras tyrinėjimas.
Tarkime, kad iš Kūrėjo „visagališkumo“ aspekto yra įmanoma sukurti dalyką iš niekur (יש מאין ješ mi ain), t.y. naują dalyką, kurio nėra visai Kūrėjo realybėje.
Tada iškyla klausimas: kas gi yra šis „dalykas“, apie kurį galima būtų pasakyti,
kad jam visai nėra „vietos“ Kūrėjuje, ir šis dalykas yra visiškai „naujas“?


Trečias tyrinėjimas.
Kaip apie tai sako kabalistai, kad žmogaus siela yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“,
ir visai nėra jokio skirtumo tarp Kūrėjo ir tarp sielos.
Tik Kūrėjas yra „viskas“, o siela yra „dalis“.
Ir sulygino tai su „akmeniu“, atskeltu nuo „kalno uolos“,
kur nėra skirtumo tarp „akmens“ ir tarp „kalno uolos“.
Tiktai „kalnas“ yra „viskas“, o „akmuo“ yra tik „dalis“.


Tačiau dar reikia išsiaiškinti, tarkime,
jei „akmuo“ yra atskirtas nuo „kalno uolos“,
jis turi būti atskirtas specialaus kirvio,
t.y. instrumento pagalba.
Ir kažkokiu būdu „dalis“ yra atskirta nuo „visko“.
Tačiau, kaip tai gali būti Palaimintame ir Išaukštintame Kūrėjuje?


Taip, kad būtų galima atskirti dalį iš Kūrėjo esmės?
Tai reiškia, kad „kažkas“ išėjo iš Kūrėjo esmės ir tapo „dalimi“ atskirta nuo Jo, t.y. „siela“?
Taip pat, kaip galima būtų suvokti, kad „siela“,tai tik „dalis“ iš Kūrėjo „esmės“?