kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

 
 
 

Uždaryti užduotįŠeimos sukūrimas

 

1924 metais, ravui Baruchui sulaukus vedybinio amžiaus (18 metų), vedė rabanit Jochevedet, rabi Jechezkelio Elimelecho Linder, svarbaus ir įtakingo žmogaus Jeruzalėje, dukterį.

Ravas Baruchas pasakojo:

„Tai įvyko iš karto po to, kai man suėjo aštuoniolika metų.

Dieną prieš tai, ryte, prieš man išeinant į ješivą, mane pasikvietė mano tėvas Baal aSulamas ir pasakė: „Šiandien grįžk iš ješivos šiek tiek anksčiau“.

Tačiau priežasties nepasakė. Grįžau anksčiau ir kai įėjau į namus, ten jau sėdėjo mano būsimas uošvis ir kiti svečiai.

Mano tėvas padavė man ranką ir pasakė: „Sveikinu, tapai jaunikiu!”


Dar pasakojo:

„Jeruzalėje per vestuves įprastai nebuvo grojama jokiais muzikos instrumentais, dėl Šventyklos sugriovimo gedulo.

Mano vestuvės buvo pirmos vestuvės Jeruzalėje, kuriose buvo muzikos instrumentai ir dainininkas.

Mano tėvas tada aiškiai pasakė, kad būtų „Džiaugsmo balsas ir linksmumo balsas, jaunikio balsas ir jaunosios balsas“ (tai vienas iš septynių vestuvių palaiminimų, pagal Jeremija 25:10) pilna šio žodžio prasme.

Ir tai nestebina, nes mano tėvas buvo Kūrėjo žmogus, kuriam ateitis buvo kaip dabartis, o Jeruzalės išvadavimas bei Šventyklos pastatymo idėja ir pats praktinis to įgyvendinimas iš tikrųjų buvo lygiai tas pats.


Pasakojo ravas Baruchas, jog kuomet savo „chupos“ (vestuvių) dieną užėjo pas tėvą, kad šis pasakytų jam pamokymus, susijusius su darbu Kūrėjui šią svarbią dieną, Baal aSulamas jam pasakė:

„Ko man tave pamokyti? Juk tu esi pilnas Toros ir dangaus baimės, tad ką dar galiu pridėti?“

Sekančią dieną po vestuvių, buvo surengtos „Septynių palaiminimų“ vaišės (septynių dienų laikotarpyje po vestuvių jaunavedžiai kiekvieną dieną dalyvauja vaišėse, kurių metu yra skaitomi „Septyni [vestuvių] palaiminimai“).

Tada Baal aSulamas atsisuko į ravą Baruchą ir pasakė:

„Prašei manęs vakar pasakyti tau kokį nors darbo Kūrėjui aspektą, tačiau vakar buvai tik pusė kūno, turėjai tik pusę „jecer hara“ (blogio instinkto), pusė noro gauti, o su „puse dalyko“ nėra ką kalbėti.

Tačiau šiandien, kai jau turi visą „jecer hara“ ir pilną norą gauti, aš jau galiu kalbėti su tavimi, nes pilnas dalykas yra tai, su kuo jau galima turėti reikalą...“.


Ravui Baruchui gimė septyni vaikai: ravas Šmuelis, ravas Jechezkelis Abrahamas, dukros Jehudit Agasi, Rachel Leis, Ester Grosman, Debora Mandelboim, Maša Garnirer.