kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מבוא לספר הזהר יז  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                                                                           

                                                            17.


Taip pat tampa aiškus ir „antras apribojimas“.
Kaip paaiškinome vienos Brija pasaulio sudėtinės dalies keturis suvokimo lygius,
taip bendrai yra A – B – J – A pasauliuose.
Tai reiškia, kad trys spalvos:
raudona, žalia ir juoda trijuose B – J – A pasauliuose tai „materijos“ aspektas, arba pagrindas.
Balta Acilut pasaulio spalva, tai – „forma, apsirengusi materija“,
visose trijose spalvose, t.y. B – J – A pasauliuose.
Ir pasaulis Ein Sof Palaimintas, tai – „esmė“.


Iš tikro jau sakėme pirmame apribojime, kad „esmės“ mes negalime suprasti visai.
Ir tai – „ketvirtas“ suvokimo lygis, kurio suvokimas yra visiškai paslėptas nuo mūsų netgi šiame pasaulyje.
Taip pat ir balta spalva, kai ji „neapsirengusi“ trimis pasaulių B – J – A spalvomis,
t.y. chochmos šviesa, kai ji nėra apsirengusi Bina, Tiferet ar Malchut,
ji yra kaip „forma neapsirengusi materija“.
Todėl mes visai nenagrinėjame šios spalvos,
nes knyga Zohar apie tai visai nekalba.


Jau sakėme, kad knyga Zohar kalba tik apie apie „pirmą“ suvokimo lygį,
t.y. apie tris B – J – A pasaulių spalvas, kurios skaitosi kaip „materija“,
ir tai trys sfirot: Bina, Tiferet ir Malchut.
Ir taip pat Zoharas kalba ir apie „antrą“ suvokimo lygį,
ir tai Acilut pasaulio, apsirengusio trimis pasaulių B – J – A spalvomis, švytėjimas.


Tai reiškia, kad Chochmos šviesa, apsirengusi Binoje, Tiferet ir Malchut,
tai – „forma, apsirengusi materija“.
Ir šie du aspektai ir yra atskleisti knygoje Zohar.
Todėl, jei besigilinantis nesisaugos savo mintyse ir supratime,
kad neišeitų iš šių dviejų aspektų, norėdamas suvokti Zohar žodžius,
jis iškart susipainios ir pames dalykų prasmę.