kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צה, צו  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                   95.


Dabar galima suprati, kodėl Tora vadinama „gyvenimu“, kaip parašyta: „žiūrėk, padėjau prieš tave šiandien gyvenimą ir gėrį“ (Dvarim 30 – 15).
Dar parašyta: „rinkis gyvenimą“, ir taip pat: „nes, tai yra gyvenimas, radusiems (Torą)“ (Mišlei 4 –22).
Taigi visa tai išplaukia iš parašymo: „Karaliaus veido šviesoje – gyvenimas“ (Mišlei 16).
Tai reiškia, kad Kūrėjas yra gyvenimo ir gerumo „šaltinis“, todėl tai yra „gyvenimas“ toms „šakoms“, susliejusioms su „šaltiniu“.
Taigi čia kalbama apie tuos žmones, kurie stengėsi ir rado „Kūrėjo veido“ šviesą Toroje ir nusipelnė nuostabaus suvokimo – „atvėrimo akių Toroje“ bei „Kūrėjo veido“ atvėrimo.
Tai reiškia tikro Kūrėjo valdymo suvokimo, tinkančio Jo vardui – „Geras“.
Ir suprantama, kad „Gero“ būdas yra daryti gera.


                                                    96.


Todėl tie „tobulieji“ jau negali tinkamai nevykdyti priedermių, kaip žmogus negali atsisakyti nuo nuostabaus malonumo, ateinančio jam į rankas.
Ir lygiai taip pat, žmogus bėga nuo prasižengimo, lyg bėgtų nuo ugnies.
Apie tokius žmones pasakyta: „o jūs susilieję su savo Kūrėju, visi gyvi šiandien“(Dvarim 4 – 4).
Tai reiškia, kad meilė Kūrėjui pas tokius žmones ateina natūraliai, t.y. „natūraliais kanalais“, paruoštais žmogui jau nuo sukūrimo pradžios.
Taigi dabar „šaka“ yra tinkamai susijungusi su „Šaknimi“, todėl gyvybės šviesa ateina iš „Šaltinio“ didele gausa ir nenutrūkstamai.
Taigi dėl tos priežasties Tora ir yra vadinama „Gyvenimu“.