kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מבוא לספר הזהר כו  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            26.


Iš pavyzdžio matome, kaip šie trys aspektai pas žmogų,
norintį pastatyti namą, susiję vienas su kitu kaip priežastis ir pasekmė.
Tai reiškia, kad visko šaknis yra „pradinė mintis”,
nes kiekviena statybos „programos” detalė turi atitikti pradinį sumanymą.
Taip pat ir statybos metu visi „veiksmai” turi atitikti iš anksto numatytą „programą”.


Taip yra ir dvasiniuose pasauliuose,
kur t.y. kiekviemas „atnaujinimas” išplaukia iš Ein Sof Palaiminto,
t.y. iš „Pirmos” sielų būsenos,
kurioje jos randasi visame savo tobulume „Galutiniame ištaisyme”.
Ir tai paslaptis – „galutinis veiksmas pagal pradinį sumanymą”,
nes ten jau randasi viskas, kas tik atsivers iki „Galutinio ištaisymo”.


Tai reiškia, kad pradžioje viskas išeina iš Ein Sofo Palaiminto į Acilut pasaulį,
kaip „programa”, t.y. išeina „pradinės minties”.
Paskui iš Acilut pasaulio visos „detalės” nusileidžia į pasaulius B – J – A,
kaip mūsų pavyzdyje „programa” realizuojasi „veiksmu” namo statyboje.
Todėl mūsų pasaulyje nieko nėra naujo, kas neišplauktų iš Ein Sof Palaiminto,
t.y. iš „Pirmos” sielų būsenos.

Iš tikro iš Ein Sof Palaiminto viskas „nusileidžia” į Acilut pasaulį,
t.y. į konkretaus realizavimo mūsų pasaulyje „programą”.
Kur iš Acilut pasaulio jau ateina į pasaulius B – J – A,
kuriuose jau realizuojasi visi atsinaujinimai faktiškai.
Tai reiškia, kad ten jau viskas išeina iš „Kūrėjo aspekto” ir tampa „kūrinijos aspektu”.
Ir toliau iš šių dvasinių pasaulių viskas nusileidžia į mūsų žemiausią materialų pasaulį.
Todėl visada reikia turėti prieš akis šį žmogaus, norinčio pastatyti namą, pavyzdį,
kad būtų galima gerai viską suprasti.


Matome, kad nėra jokio atsinaujinimo visuose pasauliuose,
kuris neišplauktų iš bendros „šaknies” Ein Sofe Palainimtam.

Ir iš ten nusileistų į atskirą „šaknį” pasaulyje Acilut,
o iš ten praeitų pro pasaulius B – J – A ir įgautų „kūrinijos aspektą”,
kai galiausiai viskas pasirodytų mūsų pasaulyje.