kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ענין עלה הוא סוד צל שעושה על האור, היינו על השמש. ויש ב' צללים, א' צל הבא מצד הקדושה, והב' שבא מחמת חטא. מאמרים מאת בעל הסולם זצ"ל שכתבם רבי זצ"ל מפי אביו מיד לאחר אמירת הדבר „Lapas“ užstoja saulės šviesą ir atsiranda „šešėlis“, dvasiniame darbe yra du šešėliai: pirmas – „šešėlis, ateinantis iš šventumo pusės, antras – ateinantis dėl nuodėmės. (tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo)

הקדמה לתמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                               

101.

Parašyta, kad „Kūrėjas slepia save Toroje“,
todėl visi kentėjimai ir skausmai „Veido paslėpimo“ metu atskirų žmonių yra vertinami skirtingai.

Pvz., vienas žmogus daug mokosi Toros ir daro gerus darbus,
o antras nesimoko Toros, nevykdo priedermių ir daro prasižengimus.
Todėl antram žmogui yra žymiai lengviau pateisinti Kūrėją,
nes jis galvoja, kad kentėjimai atėjo pas jį dėl prasižengimų ir dėl mažo Toros mokymosi.
Tačiau pirmam žmogui yra labai sunku pateisinti Kūrėją, nes jis galvoja,
kad nenusipelnė tokių sunkių bausmių ir kentėjimų.
Ir ne tik, kartais žmogus mato, kad jo draugai, žymiai blogesni už jį, nepatiria tokių kančių.
Kaip parašyta:
„Nusidėjėliai ir pasaulio menkystos pasiekė gerbūvį, o aš veltui tyrinau savo širdį“...


Ir iš čia suprask, kad tol kol žmogus nenusipelnė atviro Kūrėjo valdymo suvokimo visa Tora ir priedermės, kurias jis didina, tik dar labiau stiprina žmogui „veido“ paslėpimą.
Todėl ir parašyta, kad „Kūrėjas slepia save Toroje“.
Ir čia įsižiūrėk įdėmiai.


Tačiau iš tikro visas šis sunkumas, kurį žmogus jaučia Toroje, tai yra tik „raginimas“.
Tai reiškia, kad „šventoji Tora“ pati šaukia žmogų ir ragina paskubėti,
bei kuo greičiau užbaigti reikiamą pastangų kiekį,
kad nusipelnytų Kūrėjo „veido“ atvėrimo.
Toks ir yra Kūrėjo noras.
Ir suprask labai.