kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

מבוא לספר הזהר כח  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

          


                                              

                                                                    28.


Ir iš tikro dešimties sfirot B – J – A pasaulių iš Acilut pasaulio gauna visas „smulkiausias” smukmenas ir pasikeitimus.
Tai reiškia, kad pasaulyje Acilut yra programa „mintyje”,
kuri paskui nusileidžia į pasaulius B – J – A „veiksmų pavidalu”,
kaip pavyzdyje su namo statyba.
Todėl skaitosi, kad dešimties sfirot B – J – A pasaulių „indai” gauna iš, priešais juos esančių,
Acilut pasaulio „indų”, t.y. iš programos „mintyje”,
kuri „iš aukščiau” sąlygoja kievieną veiksmo smulkmeną.
Todėl tuo aspektu mes priskiriame Acilut pasaulio „indams” baltą spalvą,
kuri bendrai nėra spalva.
Tačiau tai yra visų spalvų šaltinis (suma),
kaip vaizduojama balta spalva „Išminties knygoje”.
Ir nors baltoje spalvoje nėra suvokimo,
o baltas fonas knygoje mums nieko nesako,
tačiau tai yra pagrindinis nešėjas „Išminties knygoje”.
Iš tikro balta spalva šviečia aplink kiekvieną raidę ir kiekvienos raidės viduje,
todėl kiekvienai raidei suteikia savitą formą.


Tačiau galima pasakyti ir atvirkščiai:
raidžių raudonos, žalios ar juodos materijos mes nesuvokiame visai,
o suvokiame tik baltą knygos foną.

Tai reiškia, kad balta spalva, šviesdama aplink kiekvieną raidę ir raidės viduje,
apsprendžia raidės formą, ir šios raidžių formos atveria mums visą knygos išmintį.


Ir tai yra dešimties Acilut pasaulio sfirot pavyzdys,
t.y. jos yra atvaizduojamos balta spalva,
ir negalima jose išskirti jokio dalyko, skaičiaus ar pasikeitimo.
Iš tikro tik baltos spalvos švytėjimas pasauliuose B – J – A,
t.y. trijose raidžių materijos spalvose,
sąlygoja visus pasikeitimus,
kurie ateina iš dešimties Acilut pasaulio indų.
Ir nors Acilut pasaulyje nėra konkrečių „indų”,
nes šis pasaulis yra visas „baltas”,
kaip pavyzdyje su baltu knygos lapu,
Acilut pasaulio švytėjimas pasauliuse B – J – A padaro juose „indus”.