kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מבוא לספר הזהר ל  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                                     

                                                       30.


„Jo Gyvybingumas“ reiškia „šviesą“, kuri yra apsirengusi „baltuose“ induose.
Tačiau ši šviesa taip pat mums yra suprantama tik sąryšyje su sielomis, gaunančiomis iš pasaulio Acilut.
Ir jokiu būdu (neduok dieve) ne pačiame „Dieviškume“, t.y. „Jo Esmėje“.


Iš tikro kai trys pasauliai B – J – A pakyla į Acilut pasaulį kartu su žmonių sielomis, tada ta šviesa, kurią jie gauna, skaitosi chochmos šviesa, ir ji yra vadinama „chaja“ (gyvybės) šviesa.

Todėl mes ir vadiname šią šviesą – „Jo Gyvybingumas“, kaip parašyta „Tikunei Zohar“:
„Jis (Jo Esmė), Jo Gyvybingumas (šviesa) ir Jo indai yra viena“.


Ir visos šios trys sąvokos yra nagrinėjamos tik santykyje su gaunančiais.
Tai reiškia, kad aspektas „Jo indai“, reiškia indų švytėjimą pasauliuose B – J – A, žemiau Acilut pasaulio „parsa“(ribos).
Ir Acilut pasaulio „šviesa“ niekada negali praeiti pro „parsą“ (ribą), ir gali praeiti tik indų „švytėjimas“.
Todėl „Jo Gyvybingumas“, tai pačios Acilut šviesos „švytėjimas“, kai pasauliai B – J – A pakyla į Acilut pasaulį.
Taip pat aspektas „Jo Esmė“, tai „Dieviškumo Esmės“ paslaptis, kuri visiškai nėra suvokiama.


Todėl „Tikunei Zohar“ pabrėžia, kad visas šias sąvokas mes turime sieti tik santykyje su gaunančiais.
Tai reiškia, kad pačiame Acilut pasaulyje net „indai“ yra „Esmės“, t.y. nesuvokiamo, aspekto – visiškas „Dieviškumas“.
Todėl atskirai paties Acilut pasaulio visiškai neįmanoma suvokti, nes tai paslaptis – „balta“ spalva, t.y. viskas ten yra absoliutus ir paprastas vieningumas.