kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה נתבאר כי אור אחד הוא בצורת אדם מתפשט בכל ארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, עד סוף ארבעה יסודות העולם השפל. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Kaip jau išaiškinta, šviesa, sklindanti per visus keturis pasaulius: AcilutBrija,Jecira, Asija, iki mūsų žemiausio pasaulio, turi žmogaus – „adam“ „formą“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

            


                                       

108.

Tai panašu į pasakojimą apie vieną judėją, gyvenusį pas turtingą poną.
Šis judėjas buvo labai ištikimas ir atsidavęs ponui,
todėl ponas mylėjo jį visa siela.
Kartą ponas turėjo išvykti į tolimą kelionę,
todėl savo ūkio tvarkymą jis paliko valdytojui,
kuris labai nekentė Izraelio ir judėjų.


Šis valdytojas nusprendė viešai pažeminti judėją,
todėl suradęs dingstį,
viešai išplakė judėją penkiais kirčiais…
Kai ponas sugrįžo namo, judėjas papasakojo jam viską kas nutiko…
Ponas, išgirdęs tai, labai supyko ir paliepė valdytojui išmokėti judėjui už kiekvieną kirtį po tūkstantį čevoncų (labai didelė suma).
Paėmęs pinigus, judėjas sugrįžo namo…
Parėjusi namo, judėjo žmona rado verkiantį savo vyrą,
todėl labai susirūpinusi ji paklausė, ar kas atsitiko jam su ponu?
Šis viską papasakojo žmonai, tada ji paklausė vyro, tai kodėl gi jis verkia?
Atsakė jai vyras, dabar jis verkia todėl, kad valdytojas sudavė jam tik penkis kirčius…
Tai reiškia, jeigu valdytojas būtų sudavęs jam dešimt kirčių,
dabar pas jį būtų dešimt tūkstančių červoncų…