kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מבוא לספר הזהר לד  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį                                        

                                                                 34.


Ir nesistebėk tuo, nes panašiai yra ir mūsų materialiame suvokime.
Pavyzdžiui paimkime mūsų sugebėjimą matyti, t.y. mes matome prieš save didelį, pilną ir nuostabų pasaulį.
Tačiau iš tikro mes „matome“ visą šį pasaulį tik savo viduje.
Tai reiškia, kad mūsų „užpakalinėse smegenyse“ yra lygtai „kino kamera“, atvaizduojanti mums viską, ką mes matome, viską viduje ir nieko išorėje.


Ir dar, Kūrėjas padarė mūsų smegenyse lygtai „poliruotą veidrodį“, apverčiantį mumyse visą matomą vaizdą, t.y. viską, ką mes matome priešais.
Iš tikro, nors viskas, ką mes matome „išorėje“, nėra „tikras dalykas“,
kaip mes turime dėkoti Palaiminto ir Išaukštinto valdymui už šį „poliruotą veidrodį“,
leidžiaintį mums matyti ir suvokti dalykus, esančius mūsų išorėje.
Tuo būdu mums yra duotas sugebėjimas aiškiai suvokti ir įvertinti kiekvieną dalyką iš išorės ir iš vidaus, nes be šito „sugebėjimo“ iš mūsų būtų „atimta“ didelė dalis suvokimo.


Lygiai toks pats yra ir Kūrėjo noras „Dieviškumo“ suvokime.
Tai reiškia, kad nors visi pasikeitimai vyksta „gaunančių“ sielų viduje, sieloms „atrodo“,
kad jos yra veikiamos iš išorės, t.y. iš Kūrėjo.
Todėl sielos gali pilnai pasiekti visą suvokimą ir visą kūrimo minties žavesį.


Lygiai taip ir mūsų pavyzdyje, nors mes „realiai“ matome viską prieš savo veidą, tačiau kiekvienas protingas žmogus aiškiai žino, kad viskas vyksta tik jo smegenų viduje.
Taip ir mes (mūsų sielos), nors „matome“ visus įsivaizduojamus poveikius iš išorės,
t.y. „ateinančius“ iš Kūrėjo, mums nėra jokios abejonės,
kad visi pasikeitimai vyksta tik mūsų (sielų) viduje.
Ir įsižiūrėk labai įdėmiai į šiuos dalykus, nes daugiau paaiškinti jau nebeturiu galimybės ir teisės.