kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

מבוא לספר הזהר לח  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                      38.


Paaiškinimas.
Nuo Brija pasaulio ir toliau, t.y. nuo „binos”,
kuri susijungė su teismo savybe – „malchut”,
išeina visos „formos” ir „atvaizdai” pas „gaunančius”, t.y. pas sielas.
Tačiau jokiu būdu ne pačių sfirot vietoje, bet tik „gaunančių” – sielų vietoje.
Todėl Zoharas sako, kad tada padarė „Aukštutinio” žmogaus formos sistemą,
kuri nusileido ir „apsirengė” į mūsų pasaulio žmogų – žmogaus „formą”.


Iš tikro žmogaus kūno forma su visoms 613 dalimis – „indais” išplaukia iš sielos „indų”.
Todėl pas sielą yra 613 „indų”,
dar vadinamų 248 dvasiniai „organais” ir 365 dvasinės „gyslomis”,
kurie dalinasi į penkias dalis:
į keturias Kūrėjo vardo „Havaja” raides ir „jud” raidės smaigalį.
Sielos „galva” – tai aspektas Keter.
Nuo „burnos” iki „krūtinės” – aspektas Chochma.
Nuo „krūtinės” iki „pusiaujo” – Bina.
Ir nuo „pusiaujo” iki „kojų” pabaigos yra dvi sfirot: Tiferet ir Malchut.


Taip pat ir Tora bendrai skaitosi kaip žmogaus „pavidalas” (parcufas).
Tai reiškia, kad 248 Toros priedermės „daryk“ atitinka 248 „organus“,
ir 365 priedermės „nedaryk“, atitinka 365 „gyslas“.
Ir Toroje yra penkios dalys, t.y. penkios Toros knygos,
ir visa tai yra vadinama „Aukštutinio žmogaus sistemos pavidalas“.


Todėl Brija pasaulio „žmogus“ yra bina,
iš kurios pradeda tie indai „leistis“ ant sielų.
Ir vadinasi „Aukštutinis žmogus“,
nes pas sfirot yra trys žmogaus aspektai:
„Brija pasaulio žmogus“,
„Jecira pasaulio žmogus“,
ir „Asija pasaulio žmogus“.


Tačiau sfirose Keter ir Chochma išvis nėra jokios „formos“,
kurią galima būtų pavadinti kokia raide, ar tašku, ar net keturiomis „Havaja“ raidėmis.
Ir todėl, kad kalbama apie pasaulį Brija,
pabrėžiama ir sakoma „Aukštutinis žmogus“.
Tačiau reikia visada prisiminti Zohar žodžius,
kad šios „formos“ nesiranda pačiose sfirot Bina, Tifert ir Malchut vietose,
bet tik pas „gaunančius“.
Ir šios sfirot sąlygoja – „sukuria“ šiuos „indus“ ir „drabužius“,
kad sielos galėtų suvokti šias sfirot dėka šviesos,
kuri nusileidžia apribota dydžiu ir stiprumu, į 613 dalis.

Todėl mes ir spinduliavimo „šaltinį“ taip pat vadiname „žmogumi“,
nors ten viskas yra tik „balta“ spalva.