kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מבוא לספר הזהר מ  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

:         


                                                                                       

                                                             40.


Knyga Zohar:
„Ir vadina save Kūrėjas vardais:

El, Elokim, Šadai, Cevaot, Eke tam, kad pažintų Kūrėją pagal kiekvieną savybę (midą), esančią jame“.
Tai reiškia, kad dešimt sfirot, tai dešimt Kūrėjo negalimų trinti vardų paslaptis.

Kaip parašyta Zohare (Vajikra 168):

„sfira keter vadinama – „Eke“,

sfira chohma vadinama – „Ko“ (Jud Hey),

sfira bina vadinama „Havaja“ su įbalsinimu – „Elokim“,

sfira chesed vadinama – „El“,

sfira gvura vadinama – „Elokim“,

sfira tiferet vadinama – „Havaja“,

dvi sfirot necach ir hod vadinamos – „Cevaot“,

sfira jesod vadinama – „El Chai“,

sfira malchut vadinama – „Adni“ (Adonai).