kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

מבוא לספר הזהר מ  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

:         


                                                                                       

                                                             40.


Knyga Zohar:
„Ir vadina save Kūrėjas vardais:

El, Elokim, Šadai, Cevaot, Eke tam, kad pažintų Kūrėją pagal kiekvieną savybę (midą), esančią jame“.
Tai reiškia, kad dešimt sfirot, tai dešimt Kūrėjo negalimų trinti vardų paslaptis.

Kaip parašyta Zohare (Vajikra 168):

„sfira keter vadinama – „Eke“,

sfira chohma vadinama – „Ko“ (Jud Hey),

sfira bina vadinama „Havaja“ su įbalsinimu – „Elokim“,

sfira chesed vadinama – „El“,

sfira gvura vadinama – „Elokim“,

sfira tiferet vadinama – „Havaja“,

dvi sfirot necach ir hod vadinamos – „Cevaot“,

sfira jesod vadinama – „El Chai“,

sfira malchut vadinama – „Adni“ (Adonai).