kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
150.

Ir pagal jau paaiškintus du „Kūrėjo veido“ paslėpimo lygius žinok,
kad abu šie aspektai yra Asija pasaulis.

Kaip yra parašyta knygoje „Ec chajim“ (48 Vartai 3 d.):
„Pasaulis Asija didele dalimi yra blogas, ir net ta maža dalis gėrio, esančio jame,
taip pat yra sumaišyta su blogiu, taip kad sunku pažinti gėrį.“
Tai reiškia, kad iš paprasto „Kūrėjo veido“ paslėpimo pusės išeina didele dalimi blogis,
t.y. skausmai ir kentėjimai, kuriuos jaučia,
esantys šiame Kūrėjo valdymo aspekte.
Ir iš dvigubo „Kūrėjo veido“ paslėpimo išeina taip pat truputis gerumo,
sumaišyto su blogumu, tačiau gėrio visai negalima pažinti.


Ir pirmas „Kūrėjo veido“ atvėrimo aspektas yra Jeciros pasaulyje.
Kaip ir parašyta knygoje „Ec chajim“:
„Pasaulis Jecira yra per pusę geras ir per pusę blogas“.
Tai reiškia, kad žmogus pasiekia pirmą „Kūrėjo veido“ atvėrimo pakopą,
ir tai – meilės Kūrėjui, priklausančios nuo kokios priežasties pakopa,
dar vadinama „sugrįžimu iš baimės“.
Tada žmogus yra vadinamas „vidurinysis“,
ir jis – „per pusę kaltas“ (su nuodėmėmis),
ir „per pusę teisus“ (su nuopelnais).


Toliau eina Brija pasaulis.
Tai antra meilės Kūrėjui pakopa,
kuri taip pat priklauso nuo kokios tai priežasties,
nors čia jau nėra tarp Kūrėjo ir žmogaus jokio blogio ir žalos prisiminimo.
Ir taip pat trečia meilės pakopa,
t.y. pirma meilės, jau nepriklausančios nuo jokios priežasties pakopa.
Todėl parašyta knygoje „Ec chajim“:
„Pasaulis Brija didele dalimi yra geras, ir tik maža dalimi yra blogas, tačiau tas blogis nėra pažįstamas“.
Kaip aukščiau aiškinome baraitą,
kad jei „vidurinysis“ nusipelno „vienos priedermės“, jis persveria save į „nuopelnų pusę“.
Todėl tuo atžvilgiu. t.y. antru meiles aspektu. Brija pasaulis vadinamas „didele dalimi geras“.
Ir „truputis blogio, kuris nėra pažįstamas“, išplaukia iš trečio meilės,
nepriklausančios nuo priežasties, aspekto.
Iš tikro nors žmogus jau „persvėrė“ save į „nuopelnų pusę“,
bet dar „nepersvėrė“ viso pasaulio,
todėl dėl to „mažo blogio kiekio“ meilė Kūrėjui dar nėra absoliuti ir amžina.
Tačiau šis „mažas blogio kiekis“ nėra atpažįstamas ir jaučiamas,
nes žmogus „nemato“ jokio blogio ir žalos,
kaip savo, taip ir kitų atžvilgiu.


Ir ketvirta meilės Kūrėjui pakopa, t.y. meilė, nepriklausanti nuo jokios priežasties,
ji taip pat ir amžina – tai pasaulis Acilut.

Kaip parašyta knygoje „Ec chajim“:
„Pasaulyje Acilut nėra blogio iš vis“.
Apie tai parašyta: „Ten neapsigyvens blogis“.
Tai reiškia, kai žmogus persveria taip pat ir visą pasaulį į „nuopelnų pusę“,
tada meilė Kūrėjui tampa absoliuti ir amžina.
Ir jau niekada nebegali būti jokio „Kūrėjo veido“ paslėpimo,
todėl „Kūrėjo veidas“ žmogui yra atvertas visiškai ir amžinai.
Apie šią paslaptį parašyta:
„Jau nebesislėps daugiau nuo tavęs tavo Mokytojas, ir tavo akys pamatys Mokytoją“.
Ir žmogus jau žino visą Kūrėjo elgesį su kiekvienu žmogumi ir kūrinija tikru aspektu,
atsiveriančiu – Kūrėjo vardu:
„Geras ir darantis gerumą ir blogiems ir geriems“.