kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • צריך שיזדכך חמשה זכוכים. הראשון, ישוב מכל חטאיו הן במצות לא תעשה, הן במניעת קיום מצות עשה ,הן בכל דברי סופרים, הן מכל מיני מדות מגונות. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Žmogus turi praeiti penkis išsityrinimus: Sugrįžti nuo visų nuodėmių, kaip priedermėse „nedaryk“, taip ir priedermėse „daryk“, ir įvykdyti viską, ką pataria išminčiai, dėl blogų savybių. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į “Mokymą apie dešimt sfirot”

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                       

155.

Ir čia reikia paklausti, kodėl įpareigojo kabalistai kiekvieną žmogų mokytis kabalos išminties?
Tačiau iš tikro čia yra didelis dalykas, apie kurį visi turi žinoti.
Iš tikro užsiėmimai kabalos išmintimi turi nuostabią, neapsakomą savybę (sgula).
Ir nors žmogus ir nieko nesupranta ką jis mokosi,
tačiau dėka didelio noro ir troškimo suprasti,
susižadina žmogui supančios jo sielą dvasinės šviesos.


Paaiškinimas.
Kiekvienam Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogui yra garantuota,
kad jis galiausiai pasieks visas nuostabias pakopas, kurios yra Kūrėjo mintyje:
„Padaryti malonumą kūriniams“.
Ir tas, kas nenusipelnė šito šiame gilgulyje (persikūnijime),
nusipelnys kitame gilgulyje, kol pilnai įvykdys jam paruoštą Kūrėjo mintį (planą),
kaip apie tai parašyta knygoje Zohar.
Todėl, kol dar žmogus nenusipelnė šio tobulumo, šios, ateityje ateisiančios pas žmogų šviesos, skaitosi „supančiomis jo sielą šviesomis“.
Tai reiškia, kad šios šviesos yra paruoštos žmogui, ir jos laukia,
kol žmogus išsityrins savo gavimo indus ir tada šios šviesos „apsirengs“ tinkamais indais.
Ir netgi tada, kai žmogui trūksta šių tinkamų indų,
jei jis mokosi kabalos išminties ir ištaria šviesų ir indų vardus,
kurie turi ryšį su žmogaus siela, šios šviesos iškart švyti žmogui atitinkamu dydžiu.

Tai reiškia, kad švyti „atitinkamu dydžiu“, negalėdamos „apsivilkti“ žmogaus siela,
nes tam trūksta tinkamų indų.
Tačiau šis švytėjimas, kurį žmogus gauna kiekvieną kartą,
pritraukia jam „aukštybių žavesį“ ir šviečia žmogui šventumo ir tyrumo šviesa.
Visa tai labai labai priartina žmogų prie savo galutinio tobulumo.