kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות סדר הלימוד  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    Mokymosi tvarka


Pirmiausia mokinys turi mokytis „panim“, t.y. Ari žodžius,
išspausdintus puslapio viršuje, iki knygos pabaigos.
Ir nors, jei nieko nesupranta, jis turi tai pakartoti keletą kartų.
Paskui turi mokytis paaiškinimą „Vidinė šviesa“ („Or pnimi“),
ir pasistengti išmokti ir suprasti „panim“ (Ari žodžius) be paaiškinimų pagalbos.


Po to mokinys turi mokintis „Vidinę įžvalgą“ („Istaklut pnimit“),
taip kad suprastų ir prisimintų ją visą.
Po viso šito mokinys turi pabandyti atsakyti į klausimus.
Ir po to kai atsakys, jis turi pasižiūrėti atsakymą, ir taip atsakyti į visus klausimus.
Viską turi mokytis, gilintis ir kartoti keletą kartų, tol kol prisimins viską gerai,
t.y. pas jį bus viskas, kaip „sudėta į dėžutę“.


Reikia prisiminti kiekvieną žodį, esantį trečioje dalyje,
t.y. kokia prasme jis yra pavartotas pirmoje ir antroje dalyse,
kad netruktų jokios prasmės niuanso.
Ir blogiausia yra tai, kad mokinys visai nejaučia ką jis užmiršta,
t.y., arba tampa nesuprantamas visas dalykas,
arba mokinys „randa“ klaidingą paaiškinimą.
Ir suprantama, kad viena klaida paskui save sąlygoja dešimtį suklydimų,
taip kad mokinys susipainioja visiškai ir yra priverstas palikti mokymą.