kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה יג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                                   

                                                          13.


Dalykas tas, kad kaip materialūs objektai yra vietos skirtumu atskirti vienas nuo kito, taip dvasinai objektai atsiskiria vienas nuo kito formų skirtumu.
Tą matome ir mūsų pasaulyje.
Pvz., jei dviejų žmonių nuomonės sutampa, skaitosi, kad jie myli ir mėgsta vienas kitą, ir jų visai neveikia vietų skirtumas.
Ir atvirkščiai, kai žmonės turi skirtingas nuomones, t.y. jie neapkenčia, ar nemėgsta vienas kito, tada net buvimas toje pačioje vietoje visai jų nesuartina.


Taigi nuomonių skirtumas atskiria žmones vienas nuo kito, o nuomonių panašumas – formų sutapimas, priartina.
Ir jei vieno žmogaus prigimtis skirtinga visais atžvilgiais nuo kito, taigi jie nutolę kaip „rytai nuo vakarų”.
Tuo būdu suprask ir dvasingume.
Tai reiškia,kad visi nutolimo ir priartėjimo aspektai, susijungimas ir vienybė, visa tai vien tik formų skirtumo dydžiai.
Tai reiškia, kad pagal „formų skirtumo” dydį dvasiniai objektai yra nutolę vienas nuo kito, o pagal „formų sutapimą”, yra artimi, ir susilieję vienas su kitu.


Dabar suprask, kad „noras gauti” yra būtinas kūrinijos „įstatymas”, ir tai yra visas kūrinijos pobūdis, ir tinkamiausias „indas” kūrimo minties tikslo gavimui.
Tačiau šiuo savo aspektu „noras gauti” pasidarė visiškai atskirtas nuo Kūrėjo.
Tai reiškia, kad „formų skirtumo” dydis tarp Kūrėjo ir kūrinijos pasiekia visišką priešingumą.Taigi Kūrėjas yra visas „sąlygojantis”, ir nėra Jame net menkiausios „gavimo sau kibirkšties” (chas ve šalom, neduok dieve).
O kūrinija visa yra tik „ noras gauti” sau ir nėra joje net „kibirkšties sąlygoti”.
Taigi nėra didesnio formų skirtumo ir nuotolio už šį.
Ir todėl šis „formų skirtumas” atskiria kūrinį nuo Kūrėjo.