kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה יד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                              

                                                         14.


Ir kad „išgelbėti“ kūrinius nuo šio didelio atitrūkimo ir nutolimo, buvo padaryta „pirmo apribojimo“ („cimcum alef“) paslaptis.
Jo esmė, kad „ketvirtas aspektas“ („bchina dalet“) buvo atskirtas nuo šventumo parcufų (dvasinių objektų).
Taigi šis didelis „noro gauti“ dydis, netyrumo pasauliuose, pasiliko be šviesos.
Tačiau šventumo pacufai išėjo su „ekranu”(„masach“), įstatytu malchut „inde“, tam kad „ketvirtas aspektas“ („bchina dalet“) negautų šviesos.


Taigi, kai „aukštutinė“ šviesa ateina iki kūrinio, šis „ekranas“ atstumia šviesą atgal.
Ir tai skaitosi kaip „smūgis“ („aka“) tarp „aukštutinės“ šviesos ir „ekrano“ („ masach“).
Šis smūgis pakelia „grįžtančią šviesą“ („or chozer“) iš „apačios į viršų“ ir „aprengia“ dešimt „auštutinės“ šviesos sfirot.
Ir ši, „atstumta“ atgal šviesos dalis yra vadinama „or chozer“ („grįžtanti šviesa“).


Taigi ji, „aprengdama“ aukštutinę šviesą, padaro naujus gavimo „indus“, vietoj „ketvirto aspekto“ („bchinos dalet“).
Ir paskui malchut indas „išsiplečia“ šiuo atstumtu „or chozer“ dydžiu, kuris „pakilo“ ir „aprengė“ aukštutinę šviesą „iš apačios į viršų“.


Tai reiškia,kad šis malchut „išsiplėtimas“ vadinasi „iš viršaus į apačią“, nes tuo būdu malchut „apsirengė“ šviesos indais, t.y. „apsirengė“ šiuo „or chozer“.
Ir tai yra kiekvienos pakopos „roš“ (galva) ir „guf“ (kūnas) paslaptis.


Taigi „aukštutinės“ šviesos su „masachu“ „smūginis susijungimas“ („zivug de aka“) pakelia „or chozer“ iš „apačios į viršų“, ir „aprengia“ dešimt „aukštutinės“ šviesos sfirot aspektu „roš“.
Ir šios dešimt „roš“ („galvos“) sfirot skaitosi tik indų užuomazgos, nes ten dar negali būti konkretus „apsirengimas“.
Tačiau, kai malchut „nusileidžia“ su šiuo „or chozer“ iš „viršaus į apačią“, tada „or chozer“ pasidaro „aukštutinės“ šviesos indais.
Ir tai vadinasi šios pakopos „kūnas“ („guf“), tai reiškia – baigtiniai „indai“.