kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה טז  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                      16.


Iš šio pavyzdžio su draugo vaišėmis galima suprasti „smūginio susijungimo” (zivug de aka) aspektą.
Ir taip pat pakylančią „grįžtančią šviesą” (“or chozer), kuri tapo naujais „aukštutinės” šviesos indais ietoj „ketvirto aspekto” (bchina dalet).


Taigi aukštutinės šviesos „smūgį”, kai ji nori įeiti į „bchiną dalet”, galima sulyginti draugo „įprašinėjimu pavalgyti pas jį.
Taip, kaip draugas labai nori, kad svečias priimtų jo vaišes, taip ir „aukštutinė” šviesa labai nori įeiti į „bchiną dalet”.
Ir „ekrano” (masach), gaunančio šviesos „smūgį” ir grąžinančio ją atgal aspektą, galima sulyginti su svečio atsisakymu priimti šeimininko vaišes, kaip svečias „atstumia” šeimininko gerumą atgal.
Todėl iš tikro, būtent svečio atsisakymas ir atstūmimas pasidaro gavimo indais, „pasiruošusiais” priimti draugo vaišes.

Ir tai galime sulyginti su „or chozer” smūgiu į „masachą”, kai šis atstumia aukštutinę šviesą, kuri pakyla ir pasidaro naujais gavimo indais vietoj „bchinat dalet”, kuri tarnavo gavimo indu indu „cimum alef”.


Ir visa tai įvyko tik šventų pasaulių: Acilut, Brija, Jecira, Acija parcufuose.
Tačiau taip nėra klipot (netyrų jėgų) parcufuoe ir mūsų pasaulyje, nes čia „bchina dalet” yra naudojama gavimo indu.
Todėl klipot ir nusidėjėliai yra atitrūkę nuo aukštutinės šviesos, nes „bchinos dalet” formų skirtumas atskiria juos.


Taigi todėl klipot ir nusidėjėliai skaitosi „mirę”, nes jie dėl savo noro gauti – egoizmo yra atskirti nuo “Gyvybių Gyvybės”.
Ir įsižiūrėk labai, nes neįmanoma paaiškinti daugiau.