kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה יח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                                

                                                          18.


Dabar paaiškinsime penkis aspektus, esančius ekrane.
Tai reiškia, kad jų dėka pasikeitė pakopos aukštis (dydis), kai „ekranas” (masachas) padarė „zivug de aka” (smūginį susijungimą) su aukštutine šviesa.


Pradžioje reikia gerai suprasti, kad po „cimcumo” (apribojimo) „ketvirtas aspektas” (bchina dalet) pasidarė netinkamas būti dešimties sfirot „gavimo indu”.
Taigi „or chozer” (grįžtanti šviesa), kylanti nuo „masacho, „zivug de aka” dėka pasidarė „gavimo indu”.
Tačiau „bchina dalet” būtinai turi būti kartu (lydėti) su „or chozer”, nes be „bchinos dalet” or chozer negali būti tinkamu gavimo indu.
Tai galima suprasti iš pavyzdžio, pateikto 16 sk.


Taigi ten parodėm, kaip vaišių „atsisakymo“ ir „atstūmimo“ jėga pasidarė „gavimo indu“, vietoj alkio ir apetito.
Kai alkis ir apetitas, t.y. įprastiniai „gavimo indai“, dėl paniekos ir gėdos gauti iš draugo, pasidarė netinkami gavimui.
Ir tik „atstūmimo“ ir „atsisakymo“ jėga pasidarė „gavimo indu“ vietoj alkio ir apetito.
Tai reiškia, kad dėl „atstūmimo“ ir „atsisakymo“ jėgos „gavimas“ apvirto į „sąlygojimą“.
Ir to dėka buvo pasiekti tinkami „gavimo indai“ draugo vaišėms.


Tačiau negalima pasakyti, kad dabar jau nebereikia įprastų „gavimo indų“, t.y. alkio ir apetito.
Juk yra aišku, kad be alkio ir apetito svečias negalės išpildyti draugo noro, ir suteikti jam „malonią dvasią“, valgant jo vaišes.
Taigi dalykas tas, kad alkis ir apetitas „prarado“ įprastą gavimo formą, ir dėl „atsisakymo“ bei „atstumimo“, įgavo naują, „sąlygojimo“ pobūdį.
Todėl dabar gėda ir panieka tapo garbe.
Ir nors įprastiniai „gavimo indai“ ir dabar „veikia“ kaip ir visada, tačiau jie jau įgavo „naują formą“.


Taigi iš šio pavyzdžio suprantama, kad „bchina dalet“ dėl savo „grubumo“ jau yra nebetinkama būti dešimties sfirot „gavimo indu“.
Tai reiškia, kad „formų skirtumas“ atskiria ją nuo sąlygojančio (Kūrėjo).
Taigi dabar „bchinoje dalet“ „masacho“ ištaisymo dėka, aukštutinė šviesa yra „atmušama“ ir „grąžinama“ atgal.
Todėl dabar pasikeičia ankstesnė, netinkama „gavimo forma“ ir įgaunama nauja, tinkama „sąlygojimo forma“, vadinama „or chozer“.


Taigi pirmos formos turinys visai nepasikeitė, juk ir dabar svečias nevalgys be alkio ir apetito.
Ir pas „bchiną dalet“ visas buvęs gavimo grubumas „or chozer“ dėka, apsiverčia ir pasidaro tinkamu „gavimo indu“.
Ir suprask gerai.


Todėl „masache“ visada galima išskirti dvi jėgas:
1. „Kašijut“ (nepraeinamumas) – tai aukštutinės šviesos „atstūmimo“ jėga.
2. „Avijut“ (grubumas, storumas) – tai „bchinos dalet“ traukos jėga, t.y. noras gauti, įjungtas į „masachą“.


Tai reiškia, kad „zivug de aka“ metu „kašijuto“ jėgos pagalba apsivertė „avijutas“ (grubumas) į „zakutą“ (skaidrumą), todėl „gavimas“ tapo „sąlygojimu.
Ir šios dvi jėgos „masache“ veikia visose penkiuose aspektuose, t.y. keturiuose aspektuose chochma, bina, tiferet ir malchut, o šaknis vadinama keter.