kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אלו הנלכדים בקליפת תוהו, מוצאים עצמם תוהים על הראשונות. תמיהים הללו מדוע אינם מבינים מחשבותיו ודבריו ית'. הקדמת ספר הזהר קצ''ו. Tie žmonės, kurie yra pakliuvę į klipą „tohu“ (chaosas, abejonės), abejoja išminčių nustatytais „pagrindais“. T.y. tokie žmonės stebisi ir pyksta, kodėl jie nesupranta Kūrėjo minčių ir įstatymų. (Akdamat sefer aZohar 196).

פתיחה לחכמת הקבלה כב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                          22.


Taigi matome, kaip penkios dešimties sfirot pakopos išeina iš penkių rūšių zivugų de aka (smūginių susijungimų), kuriuos apsprendžia penkių rūšių „masacho” (ekrano) avijuto (storumo, grubumo) aspektai.


Dabar paaiškinsime šių dalykų prasmę, nes yra žinoma, kad „or” (šviesa) nėra suvokiama be „kli” (indo).
Taip pat jau žinoma, kad šie penki „avijuto” aspektai išeina iš „bchinos dalet” (ketvirto aspekto) penkių avijuto lygių.
Tai reiškia, kad prieš „cimcum alef” (pirmąjį apribojimą) pas „bchiną dalet” buvo penki indai, kurie „aprengė” dešimt sfirot: k – ch – b – t – m.
Ir po „cimcum alef” penki „masacho” aspektai įsijungė į pakeliamą „or chozer” (grįžtančią šviesą), kad pasidarytų penkių „kli” aspektu.
Taigi „or chozer” pačioje “bchinoje dalet” pasidarė penkiais „kelim” (indais).


Todėl suprantama, jei masache yra visi penki avijuto aspektai, tada jame yra visi penki indai dešimties sfirot aprengimui.
Tačiau, jei masache trūksta bchinos dalet avijuto, tada jame yra tik keturi indai (kelim, nuo kli), ir jis gali aprengti tik keturias šviesas (orot, nuo or): ch – b – t – m.
Tai reiškia, kad jam trūksta vienos keter šviesos, ir vieno indo – bchina dalet.


Tačiau, jei masache trūksta trečio aspekto (bchina gimel), tada jame yra tik trys avijuto aspektai, iki bchinos bet ( antro aspekto).
Ir tada yra jame tik trys indai (kelim), galintys aprengti tris šviesas (orot): b – t – m.
Todėl tada bendrame pakopos aukštyje trūksta dviejų orot: keter ir chochma, bei dviejų kelim: bchina gimel ir bchina dalet.


Ir jei masache yra tik du avijuto aspektai, t.y. bchina alef (pirmas aspektas) ir bchina šoreš (šaknies, nulinis aspektas), tada yra jame tik du indai, aprengiantys dvi šviesas: tiferet ir malchut.
Ir bendrame pakopos aukštyje trūksta trijų orot: k – ch – b, bei trijų kelim, t.y. bchinos bet, bchinos gimel ir bchinos dalet”.


Ir galiausiai, jei masache yra tik vienas bchinos šoreš avijuto aspektas, tada jame yra tik vienas kli, galintis aprengti tik vieną malchut šviesą (or).
Tai reiškia, kad šios pakopos bendrame aukštyje trūksta keturių orot: k – ch – b – t, ir keturių kelim: bchina dalet, bchina gimel, bchina bet ir bchina alef.


Taigi kiekvieno parcufo (dvasinio objekto) pakopos aukštis priklauso būtent nuo avijuto dydžio, esančio masache.
Tai reiškia, kad bchinos dalet masachas išveda pakopą keter,
bchinos gimel – pakopą chochma,
bchinos bet – pakopą bina,
bchinos alef – pakopą tiferet ir
bchinos šoreš – pakopą malchut.