kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

ברכת שלום מכתבים נב  

Birkat Šalom „Laiškai“ 52

ravo Barucho Ašlago, Baal Sulamo sūnaus, laiškai mokiniams

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                          Ištraukos


Išminčiai klausia: „Kas yra Chanuka?“
Ir atsako: žodį „Chanuka“ sudaro raidės „Chanu“ – „Ko“ (חנו – כה), t.y. „Ilsėjosi“ – „25“ (כה (Ko) gematrija – 25).
Tai reiškia, kad Kislevo mėnesio 25 dieną buvo pertrauka kare.
Taigi „pertrauka” būna įpusėjus (dvasiniam) darbui, ir ilsimės, kad sutelkti jėgas darbo pratęsimui.


Reikia suprasti, ką galima padaryti, kai jau pirmas „karo” etapas baigėsi, ir ką reikia padaryti, kad galėtum pasakyti: „jau baigėme “karą”?
Taigi matome, kad „Antros Šventyklos“ laikais graikai uždėjo Izraeliui sankcijas, ir neleido jiems užsiiminėti Tora bei priedermėmis.
Todėl „stebuklas” tas, kad po karo atsirado judėjams galimybė vykdyti Torą ir priedermes.
Taigi „stebuklas” buvo tik “dvasingume”.
Tačiau per Purimą „stebuklas” buvo ir „kūnams” (gyvybei), t.y. „materialume”.
Todėl Chanukos metu reikia mums priminti „stebuklą” Haleliu (Šlovinimu) ir Padėka, bet ne „džiaugsmu ir vaišėmis”.
Tačiau per Purimą parašyta: „vaišės ir džiaugsmas”, t.y. dalykai, liečiantys kūną, nes tada „stebuklas” buvo ir kūnams (gyvybei), tai reiškia – „materialumui”.

Turime suprasti, ką tai reiškia Kūrėjo darbe.
Pasakė išminčiai: „Mylėk Kūrėją visa širdimi, t.y. ir su „gėrio instinktu” ir su „blogio instinktu”.
Tačiau, kaip galime dirbti Kūrėjui su „blogio instinktu”?
Todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas tai – „blogio instinktas”?
Ir jau kalbėjome, kad „blogio instinktas”, tai „noras gauti tik sau” – „egoizmas”.
Taigi, kai žmogus „nori gauti” malonumą tik sau, tai sąlygoja žmogui visas nuodėmes.
Tai reiškia, kad tada žmogus, norėdamas gauti malonumą, vagia, grobsto, meluoja ir pan.
Ir žmogus nenori priimti ant savęs „Dangaus Karalystės” jungo, nes „gyventi be įsipareigojimų –maloniausia”.


Ir „gėrio instinktas” reiškia, kad žmogus nori suteikti malonumą kitiems, arba žmonėms (artimui), arba Kūrėjui.
Tai ir yra visa priedermių „tarp žmogaus ir žmogaus”, bei „tarp žmogaus ir Kūrėjo”, prasmė.
Todėl yra pas mus yra dvi darbų rūšys:
1. „Gėrio instinkto“ darbas, kai žmogus nenori gauti jokio malonumo sau, o visi veiksmai tik „sąlygojimui“. Todėl žmogus meldžiasi, mokosi ir vykdo priedermes. Tai vadinasi „sielos“, „dvasingumo“ aspektas. Ir šios pakopos nusipelnėme per Chanuką, kai graikai neleido užsiiminėti Tora ir priedermėmis. Ir dabar po pergalės šiame darbe buvo Izraeliui „poilsis“.
2. „Karas“ dar nesibaigė. Tai reiškia, kad dabar turi būti darbas, kaip galima be gėdos gauti visus malonumus, kuriuos paruošė Kūrėjas. Ir dabar reikia dirbti, kad nusipelnytum šios pakopos. Tai reiškia, kad gavimo intencija būtų tik – „suteikti malonią dvasią Kūrėjui“. Ir tada, kai gauname visus šiuos malonumus, skaitosi, kad dirbame Kūrėjui su „Blogio instinktu“. Taigi žmogus daro priedermę tuo, kad gauna visus kūniškus malonumus.
Todėl, kai mums pasiseka gauti viską, ką Kūrėjas norėjo mums duoti, tai vadinasi „stebuklas“, kūno „išgelbėjimas“, nes yra stebuklas „kūnui“ – „norui gauti“.


Todėl per Purimą parašyta – „vaišės ir džiaugsmas“, nes „stebuklas“ buvo ir „kūnui“, t.y. „materialumui“.
Taigi per Purimą: „Įvykdė ir priėmė“, ir tai jau skaitosi „karo“ pabaiga.
Tačiau per Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“, todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“).