kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה כו  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį




                                                            26.


                                Penki pasaulio Adam Kadmon parcufai


Taigi gerai išaiškinome masacho aspektą, kuris buvo įstatytas į malchut, t.y. į bchina dalet“, kuri praėjo „cimcumą“.
Taip pat paaiškinome penkias zivugo de aka rūšis, kurios išveda penkias dešimties sfirot pakopas, viena žemiau kitos.


Dabar paaiškinsime penkis pasaulio Adam Kadmon parcufus, kurie atitinka keturis A – B – J – A pasaulius.
Taip pat jau žinome, kad zivug de aka dėka, or chozer, pakyla iš „apačios į viršų“, ir aprengia dešimt aukštutinės šviesos sfirot.
Tačiau šios or chozer pakanka tik dešimties sfirot indų užuomazgoms, kurie vadinami dešimt roš (galvos) sfirot.


Ir kad užbaigti indus, malchut roš išsiplečia pagal tas dešimt or chozer sfirot, ir roš pakopos dešimt sfirot dydžiu nusileidžia „iš viršaus į apačią“.
Taigi šiuo nusileidimu yra užbaigiami indai, kurie vadinami parcufo guf (kūnu).
Todėl kiekviename parcufe galime išskirti dvi rūšis dešimt sfirot: roš ir guf.
Ir prisimink tai.