kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והענין הוא, כי שורשים העליונים ממשיכים כחם בהשתלשלות עד לגילוי בענפיהם בעוה"ז (בעולם הזה), כמ"ש (כמו שכתוב) בביאור ענף ושורש.בעה''ס, אור הבהיר Aukštutinių „šaknų“ potencialas vystosi ir atsiveria, kaip „šakos“ mūsų pasaulyje.Ir bendrai pasauliai skirstosi į „vidinę“ ir „išorinę“ puses. (Baal Sulamas „Kai tarnaitė, paveldi Ponią“)

פתיחה לחכמת הקבלה כו  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            26.


                                Penki pasaulio Adam Kadmon parcufai


Taigi gerai išaiškinome masacho aspektą, kuris buvo įstatytas į malchut, t.y. į bchina dalet“, kuri praėjo „cimcumą“.
Taip pat paaiškinome penkias zivugo de aka rūšis, kurios išveda penkias dešimties sfirot pakopas, viena žemiau kitos.


Dabar paaiškinsime penkis pasaulio Adam Kadmon parcufus, kurie atitinka keturis A – B – J – A pasaulius.
Taip pat jau žinome, kad zivug de aka dėka, or chozer, pakyla iš „apačios į viršų“, ir aprengia dešimt aukštutinės šviesos sfirot.
Tačiau šios or chozer pakanka tik dešimties sfirot indų užuomazgoms, kurie vadinami dešimt roš (galvos) sfirot.


Ir kad užbaigti indus, malchut roš išsiplečia pagal tas dešimt or chozer sfirot, ir roš pakopos dešimt sfirot dydžiu nusileidžia „iš viršaus į apačią“.
Taigi šiuo nusileidimu yra užbaigiami indai, kurie vadinami parcufo guf (kūnu).
Todėl kiekviename parcufe galime išskirti dvi rūšis dešimt sfirot: roš ir guf.
Ir prisimink tai.