kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. אבות ב' – ה'. רב ברוך אשלג, שלבי הסולם, תלמוד בבלי, ברכות, הגורם לתפילה Tegul nesako žmogus, kai bus proga (nusiteikimas), pradėsiu mokytis. Nes gali tokios progos (nusiteikimo) nebūti iš vis. (Avot 2 – 5)

פתיחה לחכמת הקבלה כח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                                        

                                                          28.


Paskui vėl pasikartojo zivug de aka su masachu, įstatytu į malchut indą.
Tačiau dabar masache yra tik bchinos gimmel avijutas, todėl išėjo chochmos pakopos roš ir guf.
Tai reiškia, kad masache trūksta bchinos dalet avijuto, todėl jame yra tik k – ch – b – t „indai“, ir
or chozer aprengia tik keturias šviesas: chaja, nešama, ruach ir nefeš.
Taigi pakopoje trūksta jechida šviesos, ir tai vadinasi Adam Kadmon ע''ב (Ain Bet) parcufas.


Tada vėl pasikartojo zivug de aka su masachu malchut inde, tačiau dabar jame yra tik bchinos bet avijutas, todėl dabar išėjo binos pakopos dešimt sfirot roš ir guf.
Ir tai Adam Kadmon ס''ג (Sag) parcufas.
Taigi jame trūksta dviejų indų: tiferet ir malchut, ir dviejų šviesų: chaja ir jechida.


Paskui masache vėl pasikartoje zivug de aka, kuriame yra tik bchinos alef avijutas, ir išėjo dešimt tiferet pakopos sfirot.
Tačiau čia jau trūksta trijų indų: bina, tiferet ir malchut, bei trijų šviesų: nešama, chaja ir jechida.
Tai reiškia, kad pakopoje yra dvi šviesos: ruach ir nefeš, apsirengusios keter ir chochma indais.
Taigi tai vadinasi Adam Kadmon מ''ה ב''ן (Ma ir Ban) parcufai.
Ir čia prisimink atvirkščią tvarką tarp indų ir šviesų, kaip yra paaiškinta 24 skyriuje.