kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה לב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                        32.


Gerai išaiškinome pasaulio Adam Kadmon or mekif, kurios didumui nėra ribų, paslaptį.
Tačiau tai nereiškia, kad Ein Sof Palaimintas, pripildantis visą realybę, pats nori pasilikti Adam Kadmon „or mekif“ aspekte.


Tačiau dalykas tas, kad pirmiausia įvyko zivug de aka Adam Kadmon roš malchut (malchut „galvoje“).
Tai reiškia, kad Ein Sofas „smūgiavo“ į ten esantį masachą, norėdamas apsivilkti į bchina dalet“, kaip ir prieš cimcumą.
Tačiau malchut roš masachas atgal „trenkė“ į Ein Sofą, t.y. neleido jam apsirengti į bchina dalet, ir grąžino šviesą atgal, kaip paaškinta 14 sk.
Iš tikro šio sugrąžinimo metu išėjusi or chozer, taip pat pasidarė ir aukštutinės šviesos gavimo indais.


Tačiau yra labai didelis skirtumas tarp bchinos dalet gavimo prieš cimcumą, ir gavimo į or chozer po cimcumo.
Tai reiškia, kad tada buvo gauta ir aprengta tik labai plona linija su roš ir sof“. (pabaiga).
Taigi visa tai atliko masachas dėl „smūgio“ į aukštutinę šviesą dėka.
Ir visa ši masacho atstumta šviesos dalis, t.y. visas Ein Sof Palaiminto aukštutinės šviesos dydis, kuris norėjo apsirengti į bchina dalet“, pasidarė or mekif šviesa, aplink Adam Kadmon pasaulį.


Tačiau dalykas tas, kad dvasingume nėra pasikeitimo ir išnykimo.
Tai reiškia, kad jei jau Ein Sof šviesa nusileido Adam Kadmon pasaulį, kad apsirengtų į bchina dalet, tai ir turi įvykti.
Taigi, nors dabar kol kas masachas ir sustabdė šviesą bei grąžino ją atgal, tačiau tai nesustabdo Ein Sof šviesos nusileidimo ir apsirengimo (chas ve šalom), bet realizuoja Ein Sofo norą kitu būdu.


Ir tai vyksta daugelio zivugimų, vykstančių penkiuose pasauliuose: A‘‘K ir A – B – J – A, dėka iki „Gmar Tikun“ (Galutinio Ištaisymo).
Tai reiškia, kad tada šių „zivugimų“ dėka „bchina dalet“ bus ištaisyta visu pilnumu, ir Ein Sofas vėl „apsirengs“ joje, kaip anksčiau.
Taigi, dėl masacho smūgiavimo į šviesą neatsitiko jokio pakitimo ir išnykimo...


Tačiau kol kas, t.y. iki „Gmar Tikuno“, skaitosi, kad Ein Sofas pasidarė „or mekif“.
Tai reiškia, kad jis pasiruošęs apsirengti į bchina dalet, todėl dabar „apsupa“ ją iš išorės ir šviečia jai atitinkamu „švytėjimu“.
Ir šis švytėjimas paruošia bchina dalet priimti or mekif pagal tinkamus įstatymus visu Ein Sofo Palaiminto dydžiu, kaip anksčiau.