kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה לח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                    

                                                      38.


Pradžioje reikia suprasti, kodėl skaitosi dešimt parcufo Ain Bet sfirot, kaip pirmo Adam Kadmon parcufo sūnus ir palikuonis?
Juk šis antras parcufas taip pat kaip ir pirmas išėjo iš roš pe zivugo?
Taigi kuo skaitosi antras parcufas, kaip išėjęs ir gimęs iš pirmo parcufo?


Čia turime suprasti didelį skirtumą, esantį tarp masacho de roš ir masacho de guf.
Taigi parcufe yra dvi malchut rūšys:


1. malchut amizdaveget, t.y. malchut, daranti zivugą su aukštutine šviesa, joje esančio
masacho jėga.


2. malchut amesajemet, t.y. malchut joje esančio masacho jėga užbaigianti gufe
dešimt aukštutinės šviesos sfirot.


Ir skirtumas tarp šių dviejų malchut yra toks, kaip kūrinys skiriasi nuo Kūrėjo.
Tai reiškia, kad malchut de roš, daranti su aukštutine šviesa zivug de aka, skaitosi gufui kaip Kūrėjas.
Taigi, joje įtaisytas ekranas nenutolino aukštutinės šviesos smūgio metu, bet atvirkščiai, or chozer dėka aprengė ir pritraukė šviesą, dešimties sfirot roš aspektu.
Ir paskui masachas or chozer dėka aprengė dešimt sfirot ir nusileido iš „viršaus į apačią“ į vadinamą guf.
Todėl masachas ir malchut de roš skaitosi dešimties sfirot gufui Kūrėjo aspektu.
Tai reiškia, kad kol kas šioje malchut de roš nesijaučia jokio apribojimo ir atstūmimo aspekto.


Tačiau malchut de guf masachas, t.y. kai dešimt sfirot nusileido nuo pe de roš „iš viršaus į apačią“, nusileidžia tik iki šių dešimties sfirot malchut.
Tai reiškia, kad aukštutinė šviesa, dėl ten įtaisyto masacho, kuris neleidžia šviesai įeiti į malchut, negali įeiti į malchut de guf, todėl ten baigiasi parcufas ir daro „sijūmą“ (pabaigą).


Taigi visa cimcumo ir apribojimo jėga pasireiškia tik malchut de guf dmasache, todėl or mekif ir or pnimi bitūšas vyksta vien tik gufe.
Tai reiškia, kad masachas apriboja ir nutolina or mekif, kad ji negalėtų šviesti parcufo viduje.
Tačiau roš masachas dar kol kas nedaro šviesai jokio apribojimo, o tik pritraukia ir aprengia šviesas.