kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה לט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                     

                                                      39.


Ir kaip jau paaiškinta, kad dėl or mekif ir or pnimi bitūšo malchut amesajemet masachas sugrįžo į malchut amizdaveget aspektą.
Tai reiškia, kad or mekif bitūšas nuskaidrino malchut amesajemet masachą nuo viso avijuto de guf, kuris buvo jame.
Ir ekrane pasiliko tik „ploni“ rešimot (atmintis, informacija) nuo avijuto de guf, kas yra tapatu avijutui de roš.
Taigi žinome, kad formų sutapimas dvasingume sujungia ir suvienija.
Todėl, kai masachas de guf susilygino avijuto forma su masachu de roš, jie iškart įsijungė vienas į kitą ir tapo lyg vienu masachu.
Tada šis masachas de guf įgavo potencialą zivugui de aka, kaip ir masachas de roš, ir iš jo išėjo nauja pakopa.


Ir kartu su šiuo zivugu masache de guf atsinaujino ankstesni rešimot de guf de avijut (kūno avijuto informacija), t.y. rešimot, kurie buvo jame pradžioje.
Taigi tada masache de guf vėl išryškėjo formų skirtumas nuo masacho de roš, į kurį jis įsijungė.
Ir šis formų skirtumas atskyrė ir išvedė šį masachą de guf iš viršutinio parcufo pe de roš.
Taigi, kai vėl išryškėjo pirmasis šaltinis, esantis žemiau viršutinio pe, jau nebegali masachas de guf būti viršutinio pe vietoje, nes formų skirtumas dvasingume atskiria vieną aspektą nuo kito.
Tai reiškia, kad tada masachas yra priverstas nusileisti iš viršutinio pe vietos, todėl jis ir skaitosi, lyginant su viršutiniu parcufu, kaip antras guf (kūnas).
Taigi, netgi naujosios pakopos roš skaitosi aukštesniajai tik kaip guf, nes naujoji pakopa išeina iš aukštesnės pakopos masacho de guf.


Todėl šis formų skirtumas atskiria šiuos parcufus į du atskirus objektus (guf).
Ir kadangi nauja pakopa gimė iš anketesnio parcufo masacho de guf, todėl skaitosi jam kaip „sūnus“, ir kaip iš jo išeinanti „atšaka“ (šaka).