kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר. הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק ב' – ג', ד Iš tikro pranašystė liečia atitinkamą laiką ir galiausiai išsipildys, neapgaus – lauk jos, nes ji ateis, nepavėluos. Ir nors siela nukris ir neišsities, teisuolis gyvens savo tikėjimu. (Chabakukas 2 – 3, 4)

פתיחה לחכמת הקבלה מ  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                    

                                                  40.


Ir dar yra vienas dalykas apatinio ir viršutinio parcufo skirtume.
Taigi kiekvienas apatinis parcufas išėjo iš kito dydžio penkių masacho aspektų pakopos, kaip pasakyta 22 ir 24 sk.
Todėl pas kiekvieną apatinį parcufą trūksta aukščiausios, aukštesnio parcufo šviesos ir žemiausio aukštesnio parcufo kelim (indų).


Dalykas tas, kad po or mekif bitūšo masachas praranda paskutinį savo avijuto aspektą.
Pavyzdžiui pirmame Adam Kadmon pasaulio parcufo masache yra visi penki avijuto aspektai, t.y. iki bchinos dalet.
Tai reiškia,kad or mekif bitūšo masache de guf dėka, nuskaidrėja bchinos dalet avijutas visiškai, ir nepalieka net šio avijuto rešimo (informacijos).
Taigi masache lieka tik bchinos gimel ir aukščiau rešimot.


Todėl, kai šis masachas įsijungia į roš ir gauna ten zivug de aka, tada zivugas išeina tik bchinos gimel masacho avijutui.
Tai reiškia,kad iš pakopos visiškai dingo bchinos dalet avijuto rešimo, ir išeina tik chochmos pakopa, vadinama Adam Kadmono Ain Bet parcufas.


Ir kaip paaiškinta 22 skyriuje, išėjusiai chochmos pakopai trūksta malchut kli ir jechidos šviesos.
Taigi Ain Bet parcufe trūksta aukštesnio parcufo žemiausių indų ir aukštesnio parcufo aukščiausios šviesos.
Ir dėl šio formų skirtumo skaitosi, kad Ain Bet parcufas yra atskirtas nuo aukštesnio.