kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פתיחה לחכמת הקבלה מג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                                  

                                                      43.


Taigi paskutinio rešimo de itlabšut aspekto pasilikimas kiekvieno parcufo masache de roš, sąlygojo dviejų pakopų „zachar“ (vyriškos) ir „nekeva“ (moteriškos) išėjimą.
Pradedant nuo Adam Kadmon Ain Bet, paskui Sag, Ma ir Ban parcufuose, ir taip pat visuose pasaulio Acilut parcufuose.


Taigi Ain Bet parcufe masache rešimo de avijut yra bchina gimel, išvedanti dešimt chochmos pakopos sfirot, o pasilikusi iš aukštesnio parcufo rešimo de itlabšut yra bchina dalet.
Tačiau ši bchina dalet dėl savo skaidrumo nėra tinkama zivugui su aukštutine šviesa, ir todėl ji įsijungia į bchinos gimel avijuto rešimo ir pasidaro kaip viena.
Ir tada rešimo de itlabšut įgyja jėgų zivugui su aukštutine šviesa.
Todėl išeina zivugas de aka su aukštutine šviesa, išvedantis dešimt sfirot „arti“ (apytiksliai) keter pakopos, nes masacho rešimo de itlabšut yra bchinos dalet aspekto.
Ir šis įsijungimas yra vadinamas „nekeva įsijungimas į zachar“ (moteriško aspekto įsijungimas į vyrišką).


Tai reiškia, kad bchinos gimel, t.y. rešimo de avijut vadinamas „nekeva“ (moteriškas aspektas), o bchinos dalet, t.y. rešimo de itlabšut vadinama „zachar“(vyriškas aspektas).
Taigi šis zachar rešimo yra viena pakopa aukštesnis už nekeva, tačiau jis yra „skaidrus“ nuo avijuto.
Todėl vien tik zachar rešimo „neužtenka“ zivugui de aka, todėl nekeva įsijungimo į jį dėka, jis tampa vertas zivugui.