kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כל נביא וכל בר נש כל חד סליק לאבר דיליה די נשמתיה אתציל מההוא אבר מנהון ברישא דמלכא. רבי חיים וויטל ,ספר שערי קדושה Kiekvienas pranašas, bendrai kiekvieno žmogaus siela kyla iš atitinkamo Aukštutinio Karaliaus organo. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה נג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                     

                                                                53.


Dabar panagrinėkime Adam Kadmon parcufų: Galgalta, Ain Bet ir Sag apsirengimo vienas kitu tvarką.
Taigi jau yra žinoma, kad kiekvienas žemutinis parcufas išeina iš aukštesnio parcufo masacho de guf.
Tai reiškia, kad parcufo masachas de guf nuskaidrėja ir sutampa savo forma malchut de roš masachu.
Ir tada jis įsijungia masachą de roš zivugui de aka, kuris įvyksta iš dviejų, pasilikusių masache, rešimot avijut ir itlabšut.
Taigi tada yra „atpažįstamas“ masacho avijutas, kad jis yra iš kūno aspekto.
Ir šio atpažinimo dėka skaitosi, kad pakopa išeina iš pirmo Adam Kadmon parcufo de roš, ir nusileidžia, bei aprengia jo guf aspektą, t.y. į savo šaknies vietą, nes šis parcufas išėjo iš masacho de guf.


Tačiau iš tikro masachas su naujo parcufo malchut amizdaveget turėjo nusileisti į pirmo parcufo tabūrą, nes ten prasideda pirmo parcufo masachas de guf su malchut amesajemet.
Tai reiškia, kad ten yra naujo parcufo šaknis ir ten jis tvirtinasi.
Tačiau iš masacho avijuto dėl bitūšo „pradingo“ paskutinis aspektas, ir masache liko tik bchinos gimel avijutas.
Ir ši avijuto bchina gimel yra vadinama „chaze“ (krūtine).
Todėl naujo parcufo masachas ir malchut amizdaveget neturi jokio ryšio ir šaknies su aukštesnio parcufo tabūru, o tik su jo „chaze“.
Ir todėl jis yra „prilipęs“ ten, kaip šaka prie šaknies.