kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

פתיחה לחכמת הקבלה נז  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                         57.


Ir žinok, kad šiuose trijuose Adam Kadmono parcufuose: Galgalta, Ain Bet, Sag dar nėra nei šaknies keturiems pasauliams: Acilut, Brija, Jecira, Asija.
Tai reiškia, kad čia nėra net trijų pasaulių B – J – A „vietos“ aspekto, ir vidinis Adam Kadmon parcufo aspektas nusitęsė iki mūsų pasaulio.
Taip pat dar neatsivėrė šaknis norimam ištaisymui, dėl kurio ir buvo padarytas cimcumas.
Ir visas cimcumo aspektas buvo bchinos dalet ištaisymui, kad nebūtų pas ją formų skirtumo su aukštutine šviesa, gaunant šią šviesą.


Tai reiškia, kad iš šios bchina dalet reikėjo sukurti žmogaus „kūną“ (norus), kad jis užsiimtų Tora ir priedermėmis, norėdamas suteikti malonią dvasią Kūrėjui.
Ir to užsiėmimo dėka apverstų bchinoje dalet esantį gavimo tik savęs potencialą, kad jis būtų tik su sąlygojimo intencija, t.y. tada bus Galutinis ištaisymas.
Taigi taip bchina dalet vėl taps aukštutinės šviesos gavimo indu, ir ji bus su šviesa absoliučiame susiliejime, t.y. be jokio formos skirtumo.


Tačiau iki šiol dar neatsivėrė net šaknis šiam ištaisymui.
Tai reiškia, kad tam reikalui reikia žmogui turėti savyje aspektus, esančius aukščiau bchinos dalet.
Taigi pas žmogų turi būti pasiruošimas atlikti gerus, sąlygojimo darbus.
Ir jeigu žmogus būtų išėjęs iš Adam Kadmon parcufų, žmogus būtų visas „chalal panui“ (tuštumos) aspekte.
Tai reiškia, kad bchina dalet, turinti būti žmogaus kūno šaknimi, būtų visa buvusi žemiau Adam Kadmon „raglei“ (kojų) aspekto, ir todėl visa būtų „chalal panui“ (tuščia) be šviesos.


Taigi šis aspektas būtų atvirkščioje su aukštutine šviesa formoje, kuri dėl to skaitosi „pruda“ (atskyrimo) ir „mirties“ aspektu.
Todėl, jei būtų iš šio aspekto sukurtas žmogus, jis visiškai nebūtų galėjės ištaisyti savo veiksmų, nes jame išvis nebūtų jokių sąlygojimo kibirkščių.
Ir žmogus būtų kaip „gyvulys“, kuriame nėra išvis sąlygojimo aspekto, o visas gyvenimas tik dėl savęs.
Kaip nusidėjėliai, kurie yra visiškai nugrimzdę į savo egoistinius troškimus, ir netgi „tas gerumas, kurį jie daro, jie daro dėl savęs“.
Todėl apie juos pasakyta:
„Nusidėjėliai net savo gyvenime vadinami mirusiais“, nes jie yra skirtingose formose nuo Gyvybių Gyvybės.