kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פתיחה לחכמת הקבלה נט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                                         

                                                            59.


Taigi šis malchut susijungimas su bina įvyko Adam Kadmono parcufe Sag.
Ir tai sąlygojo žemiau esančiuose pasauliuose „cimcum bet“.
Tai reiškia, kad aukštutinei šviesai buvo padaryras naujas „sijumas“, ir tai atsitiko binos vietoje.
Todėl malchut amesajemet, stovėjusi parcufo Sag sijum raglav, virš mūsų pasaulio, pakilo ir apribojo aukštutinę šviesą pusės sfiros bina vietoje, t.y. Adam Kadmon parcufo Sag gufo binoje, kuri vadinasi tiferet.


Tai yra todėl, kad sfiros keter, chochma ir bina gufe vadinasi:
chesed, gvura, tiferet, todėl sfira tiferet yra gufo sfira bina.
Ir taip pat malchut amizdaveget, kuri stovėjo parcufo Sag pe de roš, pakilo į „nikvei einajim“ (akių duobučių) vietą.
Taigi, į pusės binos vietą, ir ten padarė zivugą, kad išvesti Adam Kadmono parcufą Ma, vadinamą pasauliu Nekudim, nikvei einajim vietoje.