kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה ס  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           60.


Šis „cimcum bet“ dar yra vadinamas: „A‘‘K (Adam Kadmono) n – h – j cimcumas“.
Tai reiškia, kad pradžioje parcufas Sag (nekudot deSag) kartu su parcufu Galgalta baigėsi virš mūsų pasaulio taško.
Ir paskui, malchut susijungimo ir pakilimo į binos vietą dėka, parcufas Sag baigiasi virš vidinio A‘‘K (nekudot deSag) tabūro, t.y. pusės tiferet vietoje, kuri yra pusė gufo binos.
Taigi ten pakilo malchut amesajemet ir sustabdė aukštutinę šviesą, kad ji nesileistų nuo jos į apačią.
Ir ten pasidarė „chalal panui“ be šviesos.


Todėl skaitosi, kad parcufo Sag sfirot t – n – h – j apsiribojo ir pasidarė tuščios nuo aukštutinės šviesos.
Ir dėl šios priežasties „cimcum bet“ yra vadinamas „A‘‘K n – h – j cimcumas“.
Tai reiškia, kad dėl naujos pabaigos Sag sfirot n – h – j pasidarė tuščios nuo šviesos.


Ir taip pat skaitosi, kad Sag acha‘‘p (ozen, chotem, pe – ausys, nosis, burna) de roš išėjo iš roš de Sag pakopos, ir pasidarė jo guf.
Taigi malchut amizdaveget pakilo į „nikvei einajim“, ir padalino dešimt roš sfirot į dvi dalis.
Todėl nuo „nikvei einajim“ ir į viršų vadinasi roš, o nuo „nikvei einajim“ ir į apačią vadinasi parcufo guf, nes čia yra tik švytėjimas, einantis iš roš.


Taigi šių dešimt sfirot pakopa, išėjusi iš nikvei einajim se Sag, vadinama pasauliu Nekudim.
Ir šis pasaulis nusileido nuo nikvei einajim de Sag, ir atėjo į savo vietą žemiau vidinio A‘‘K tabūro, ir išėjo roš ir guf.


Taigi šis naujas „sijumas“, esantis binos de guf vietoje, vadinamas „parsa“.
Taip pat ir čia yra vidinė ir išorinės pusės.
Tai reiškia, kad tik išorinės dešimt sfirot vadinasi: pasaulis Nekudim,
o dešimt vidinių sfirot vadinasi pačio A‘‘K Ma ir Ban.