kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

פתיחה לחכמת הקבלה סא, סב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                        61.


Tačiau reikia suprasti, jei dešimt Nekudim sfirot ir A‘‘K parcufas Ma (t. y, vidiniai Ma ir Ban) buvo sukurti ir išėjo iš nikvei einajim roš de Sag, jie turėjo aprengti Sag nuo pe de roš ir žemiau?
Kaip buvo ankstesniuose parcufuose, kur kiekviena žemesnis aprengdavo aukštesnį nuo jo pe ir žemiau.
Tačiau kodėl taip neatsitiko čia, bet Nekudim parcufas nusileido aprengti vietą, esančią žemiau A‘‘K tabūro?
Kad tai suprasti, turime gerai žinoti, kaip įvyko malchut susijungimas su bina.


                                                      62.


Dalykas tas, kai išėjo Sag parcufas, jis pasibaigė virš vidinio A‘‘K tabūro, kaip paaiškinta su parcufu Ain Bet.
Taigi Sag parcufas negalėjo nusileisti žemiau tabūro, nes ten prasideda vidinio A‘‘K bchinos dalet valdymas.
Ir sijūmo aspektas, o parcufai Ain Bet ir Sag visai neturi nieko su bchinos dalet aspektu.
Tačiau, kai pradejo išeiti nekudot de Sag, tada nuskaidrėjo Sag masachas, ir jame pasiliko bchinos bet itlabšutas ir bchinos alef avijutas.


Tai reiškia, kad teamim de Sag pakilo į viršų, ir išėjo nekudot „Vak“ be galvos pakopa, pagal pasilikusį masache avijutą.
Taigi dešimt sfirot, išeinančios iš bchinos alef avijuto, neturi „gar“ (gimel rišonot), arba „galvos“.


Ir taip pat zachar, t.y. bchinos bet itlabšuto pakopoje, nėra tikros binos, o tik „bina bekiruv“ (apytiksliai, arti binos), kuri skaitosi binos vak.
Todėl ši nekudot Sag pakopa sutampa forma su dešimt sijūmo sfirot, esančių žemiau A‘‘K tabūro, kurios taip pat yra „vak be galvos“.
Ir jau žinoma, kad formų sutapimas suartina dvasinius objektus ir sujungia į vieną.
Todėl ši pakopa nusileido žemiau A‘‘K tabūro ir susimaišė ten su A‘‘K „zon“ (zeir anpin ir nukva).
Taigi šios pakopos, būdamos tokio pačio aukščio, veikia kartu kaip viena pakopa.