kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Štai palaiminimas, kuriuo palaimino Moše, Kūrėjo žmogus Izraelio sūnus, prieš savo mirtį. Ir pasakė: Kūrėjas atėjo iš Sinajaus, sužibėjo jiems iš Seiro, atsivėrė iš Parano kalno, ir ėjo su tūkstančiais šventųjų, Jo dešinėje – „Įstatymo ugnis“ אשדת (eš dat)“ (Dvarim 33 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מאמר לסיום הזוהר ד  

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                      

                                                                4.


Tačiau kiekvienas, įsigilinęs į šiuos dalykus, iš tikro labai nustebs:
Kaip galima žmogui ateiti į visišką „formų sutapimą“ su Kūrėju?
Kad visi žmogaus veiksmai būtų tik „sąlygojimas artimui“,
tuomet kai visa žmogaus esybė yra priešinga, t.y. tik „gavimas sau“?
Juk jau nuo sukūrimo, žmogus iš savo prigimties negali (savo noru) net menkiausio veiksmo padaryti artimo naudai?
Ir kai žmogus sąlygoja (atiduoda) artimui, jis būtinai privalo tikėtis,
kad iš to pasieks kokios tai naudos sau.
Tačiau, jei žmogus nemato, kad gaus sau naudos, jis negali net mažiausio veiksmo atlikti artimui.
Todėl, kaip gi galima, kad visi žmogaus veiksmai būtų tik „sąlygojimas“ kitiems, ir visai ne savo naudai?


Iš tikro suprantama, kad tai yra labai sunkus dalykas.
Ir žmogaus jėgomis neįmanoma pakeisti savo prigimties, kuri yra vien tik „gavimas sau“.
Tačiau Palaimintas Kūrėjas šio tikslo pasiekimui davė mums Torą ir priedermes.
Ir mums įsakyta, kad Torą ir priedermes reikia vykdyti tik taip,
kad suteiktumėm „malonią dvasią“ Kūrėjui, t.y. „lišma“.
Todėl, be šio, užsiėmimo Tora „lišma“, nėra pasaulyje jokio būdo (gudrybės),
kaip galima žmogui būtų pakeisti savo prigimtį.


Ir dabar suprask tą didelį ir griežtą reikalavimą, kad užsiėmimas Tora ir priedermėmis būtų būtent „lišma“.
Todėl, jei intencija, atliekant Torą ir priedermes, nebus vien tik Kūrėjo naudai,
tada žmogus ne tik, nepakeis savo „noro gauti“egoistinės prigimties,
bet atvirkščiai, žmoguje labai padidės prigimtinis egoistinis „noras gauti“ sau.