kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כל נביא וכל בר נש כל חד סליק לאבר דיליה די נשמתיה אתציל מההוא אבר מנהון ברישא דמלכא. רבי חיים וויטל ,ספר שערי קדושה Kiekvienas pranašas, bendrai kiekvieno žmogaus siela kyla iš atitinkamo Aukštutinio Karaliaus organo. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה סה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Keturių A – B – J – A pasaulių vieta, ir Parsos tarp Acilut, bei  A – B – J – A aspektas


                                                      65.


Taigi paaiškinome, kad visa cimcum bet esmė įvyko tik Nekudot de Sag parcufe.
Tai reiškia, kad šio parcufo vieta yra žemiau A‘‘K tabūro, iki jo sijum raglav, t.y. virš mūsų pasaulio taško.
Ir žinok, kad visi šie dėl cimcum bet įvykę pasikeitimai įvyko tik šiame Nekudot de Sag parcufe, bet ne aukščiau jo.
Kaip sakėme, kad malchut pakilo į pusę Nekudot deSag tiferet ir užbaigė ten parcufą.
Todėl apatinė tiferet pusė ir n – h – j išėjo ir tapo chalal panui aspektu.
Tačiau tai neįvyko pačiame A‘‘K parcufo t – n – h – j, bet tik nekudot deSag parcufo t – n – h – j.
Taigi pačiame A‘‘K šie pasikeitimai skaitosi tik kaip „man“ (trūkumo, maldos) pakilimas.
Tai reiškia, kad A‘‘K apsirengia šiuose pasikeitimuose tik tam, kad sukurti dešimt Nekudim sfirot.
Tačiau pačiame A‘‘K neįvyko jokių pakitimų.