kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

פתיחה לחכמת הקבלה סה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Keturių A – B – J – A pasaulių vieta, ir Parsos tarp Acilut, bei  A – B – J – A aspektas


                                                      65.


Taigi paaiškinome, kad visa cimcum bet esmė įvyko tik Nekudot de Sag parcufe.
Tai reiškia, kad šio parcufo vieta yra žemiau A‘‘K tabūro, iki jo sijum raglav, t.y. virš mūsų pasaulio taško.
Ir žinok, kad visi šie dėl cimcum bet įvykę pasikeitimai įvyko tik šiame Nekudot de Sag parcufe, bet ne aukščiau jo.
Kaip sakėme, kad malchut pakilo į pusę Nekudot deSag tiferet ir užbaigė ten parcufą.
Todėl apatinė tiferet pusė ir n – h – j išėjo ir tapo chalal panui aspektu.
Tačiau tai neįvyko pačiame A‘‘K parcufo t – n – h – j, bet tik nekudot deSag parcufo t – n – h – j.
Taigi pačiame A‘‘K šie pasikeitimai skaitosi tik kaip „man“ (trūkumo, maldos) pakilimas.
Tai reiškia, kad A‘‘K apsirengia šiuose pasikeitimuose tik tam, kad sukurti dešimt Nekudim sfirot.
Tačiau pačiame A‘‘K neįvyko jokių pakitimų.