kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פתיחה לחכמת הקבלה סו, סז  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

  


                                                              

                                                          66.


Taigi, iškart su cimcumu, t.y. iškart su malchut pakilimu į biną, dar prieš „man“ (maldos) pakėlimą, ir prieš zivugą pasaulio A‘‘K nikvei einajim, Nekudot de Sag parcufas pasidalino į keturias dalis:


1. Parcufo k– ch – b ch – g – t iki chaze skaitosi pasaulio Acilut vieta.
2. 2/3 tiferet, nuo chaze ir žemiau iki tiferet pabaigos, skaitosi pasaulio Brija vieta.
3. Trys parcufo sfirot n – h – j pasidarė pasaulio Jecira vieta.
4. Ir parcufo malchut pasidarė pasaulio Asija vieta.


                                                          67.


Tai reiškia, kad Acilut pasaulio vieta, tai vieta, į kurią gali nusileisti aukštutinė šviesa.
Taigi malchut amesajemet pakėlimo į binod de guf vietą dėka, vadinamą tiferet, ten užsibaigė parcufas.
Todėl aukštutinė šviesa nuo ten ur žemiau nusileisti negali.
Ir Aciluto pasaulio vieta baigiasi pusėje tiferet iki chaze.
Taip pat jau žinoma, kad ten atsiradusi nauja pabaiga, vadinasi Parsa, kuri yra žemiau pasaulio Acilut.


Taigi likusios žemiau Parsos trys sfirot dalinasi į tris dalis.
Ir tai yra dėl to, kad iš tikro žemiau pasaulio Acilut turėjo nusileisti tik dvi zon de guf sfirot, vadinamos n – h – j – m.
Taigi, kai binoje de guf, kuri yra tiferet, buvo padarytas parcufo sijūmas, žemiau sijūmo turėjo liekti tik zon, kurie yra žemiau tiferet, bet ne pati tiferet.
Tačiau apatinė tiferet dalis taip pat pasiliko žemiau sijūmo.


Ir tai todėl, kad bina de guf taip pat yra sudaryta iš dešimties sfirot k – ch – b – z – n.
Taigi šie binos zon yra bendrų gufo zon šaknys, todėl jie skaitosi kaip ir bendri zon.
Ir binos zon taip pat nusikeido žemiau Aciluto parsos, kartu su bendrais zon, todėl sfira tiferet chaze vietoje suskilo į „plotį“.
Tai reiškia, kad ten stovi, pakilusi į biną malchut, kuri išveda „į išorę“ taip pat ir binos zon, t.y. 2/3 tiferet iki pabaigos.
Ir todėl yra skirtumas skirtumas tarp 2/3 tiferet ir tarp n – h – j – m.
Tai reiškia, kad 2/3 tiferet dalys iš tikro priklauso bina de guf, nes jie patys neišėjo žemiau Asilut sijūmo, tačiau išėjo tik kaip zon šaknys, todėl nėra juose didelio defekto.
Taigi šie zon atsiskyrė nuo n – h – j – m ir pasidarė atskiru pasauliu, vadinamu pasauliu Brija.