kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

פתיחה לחכמת הקבלה עב,עג, עד, עה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                         

                                                       72.


Taip pat reikia žinoti, kad dešimt katnut de Nekudim pasaulio sfirot, kurios išėjo virš masacho, skaitosi Nekudim pagrindu.
Tai yra todėl, katnut de Nekudim išėjo eilės tvarka iš aukštesnio masacho de guf, kaip išėjo trys ankstesni A‘‘K parcufai.
Tačiau dešimt gadlut de Nekudim pasaulio sfirot skaitosi tik kaip priedas prie Nekudim parcufų, nes
išėjo iš zivugo su žemiau tabūro esančiais rešimot de zon, kurie neišėjo eilės tvarka.
Tai reiškia, kad šie rešimot susijungė ir prisidėjo prie masacho dėl parcufo Nekudot de Sag nusileidimo žemiau A‘‘K tabūro, kaip yra paaiškinta 70 sk.
                                                              73.


Taigi pirmiausiai išaiškinsime dešimt katnut de Nekudim sfirot.
Yra žinoma, kad po Sag parcufo išėjimo, jo masache įvyko or mekif ir or pnimi bitūšas, todėl šis parcufas nuskaidrėjo pakopomis.


Ir nuskaidrėjimo metu išėjusios pakopos, vadinasi Nekudot de Sag, kurios nusileido po tabūru ir susimaišė su ten esančia bchina dalet.
Taigi buvo užbaigtas visas masacho de guf avijuto nuskaidrėjimas ir pasiliko jame tik avijutas de roš.
Todėl skaitosi, kad masachas pakilo į roš de Sag ir ten padarė naują zivugą su pasilikusiais masache rešimot, kaip yra paaiškinta 35 sk.


                                                        74.


Taip pat ir čia skaitosi, kad paskutinis avijuto aspektas, buvęs masache, t.y. bchina bet, visiškai pradingo, ir liko tikrešimo de itlabšut, o iš avijuto liko tik bchinos alef rešimo.
Todėl Sag roš masachas gavo dvi zivugų rūšis, kaip aprašyta 43 sk.


Taigi iš bchinos alef de avijut įjungimo į bchina bet de itlabšut, vadinamą nekeva aspekto rešimo įjungimo į zachar aspektą, išėjo binos bekiruv pakopa, t. y. vak de bina, vadinama Keter de Nekudim.


Ir iš zachar įjungimo į rešimo de nekeva, t.y. bchinos bet de itlabšut įjungimo bchinos alef de avijuto rešimo, išėjo zeir anpin pakopa, vadinama Aba ve Ima de Nekudim.


Ir šios dvi pakopos yra vadinamos „Gar de Nekudim“, t.y. roš de Nekudim dešimt sfirot, nes roš visada vadinasi „Gar“ (trys pirmos), arba k – ch – b.


Ir tarp jų yra skirtumas, nes „Keter de Nekudim“, kuri yra zachar pakopa, nenusileidžia į gufą, o šviečia tik roš.


Tik „Aba ve Ima de Nekudim“, nekeva pakopa, nusileižia į gufą, vadinamą „Zat de Nekudim“, arba Nekudim ch – g – t  n – h – j.


                                                       75.


Taigi yra trys pakopos, viena žemiau kitos:
1. Keter de Nekudim, kuri turi pakopą „vak de bina“.
2. Aba ve Ima de Nekudim, kuri turi zeir anpin pakopą, ir šios dvi pakopos yra roš aspektas.
3. Zat de Nekudim, t.y. ch – g – t  n – h – j – m, ir tai Nekudim guf aspektas.