kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה צ, צא  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                              

                                                         90.


Chirik balsės paslaptis, tai nauja šviesa, kurią patys zat gauna iš Aba ve Ima, kad nuleisti užbaigiančią hey tata, stovinčią jų chaze, į sijum raglav de A‘‘K vietą.
Ir to dėka sugrįžta jų achapas, t.y. indai, esantys nuo chaze ir žemiau, kurie pasidarė pasaulių B – J – A „vieta“, kurie ateityje sugrįš būti kaip Acilutas.


Tačiau zat de Nekudim negalėjo nuleisti hey tata iš chaze ir visiškai anuliuoti cimcum betą, parsą ir pasaulių B – J – A vietą.
Taigi, kai jie pritraukė šviesą į B – J – A, iškart sudužo visi zat indai.
Tai reiškia, kad šiuose induose buvo įmaišytas hey tata, stovinčios parsoje, apribojantis ir užbaigiantis potencialas (jėga). 


Todėl šviesa privalėjo iškart dingti (pakilti) iš ten, o indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.
Tačiau sudužo taip pat ir panim indai, stovintys virš parsos, t.y. indai, esantys aukščiau chaze, nes ir iš jų dingo visa šviesa, o jie sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.
Tai įvyko dėl jų susijungimo su achoraim indais į vieną gufą.


                                                         91.


Taigi matome, kad chirk balsė negalėjo išeiti ir egzistuoti Nekudim pasaulyje, bet atvirkščai ji ir sąlygojo indų sudužimą.
Todėl, kad ji norėjo apsirengti raidėmis, t.y. t – n – h – j – m, esančiais žemiau parsos, kurie pasidarė B – J – A.
Tačiau paskui, Tikun (Ištaisymo) pasaulyje, chirik balsė gavo ištaisymą, t.y. ten chirik balsė jau galėjo atsirasti ir šviesti žemiau raidžių.


Taigi zat de Acilut turi iš Aba ve Ima gauti gadlut šviesą, nuleisti hey tata iš chaze į sijum raglav de A‘‘K vietą ir sujungti indus t – n – h – j – m su Acilutu, kad šviesos nusileistų iki sijum raglav de A‘‘K.


Tačiau tai atsitinka kitokiu būdu, t.y. šie t – n – h – j – m yra pakeliami iš B – J – A vietos į Acilut vietą virš parsos.
Ir ten, virš Acilut parsos, gauna šviesas, kad daugiau neįvyktų „indų sudužimas“, kaip Nekudim pasaulyje.


Todėl skaitosi, kad chirik balsė, pakelianti  t – n – h – j – m indus, stovi žemiau šių indų, kuriuos pakėlė.
Tai reiškia, kad chirik stovi Acilut parsa vietoje, ir išlaiko savo vietą „po raidžių“.
Taigi bendrais bruožais paaiškinome tris balses: „cholam“, „šuruk“ ir „chirik“.