kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמת פי חכם ג  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                                      

                                                    3.


Parašyta išminčių midrašuose ir daugelyje „Zohar“, bei „Tikunim“ vietų, kad visi aukštutiniai pasauliai su visa jų kokybe ir kiekybe iš pat pradžių yra paruošti tik Izraelio sūnų tobulumui.
Tai reiškia, kad Izraelio (einančio tiesiai į Kūrėją) siela yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“, ir „veiksmo pabaiga pradinėje mintyje“.
Taigi Kūrėjo „paprastas“ noras yra „padaryti malonumą sieloms“, kaip užmokestį už jų triūsą.
Ir dėl šios priežasties „nusidriekė“ prieš Kūrėjo akis visa realybė, „priežasties ir pasekmės“ keliu.
Taigi realybė „nusileidžia“ pakopoms per pasaulius:
Adam Kadmon, Acilut, Brija, Jecira, Asija,
ir galiausiai išveda du aspektus: sielą ir kūną, „apsirengusius“ vieną kitame.


Tai reiškia, kad siela iš „paslėptų“ aukštybių nusileidžia ir „aprengia“ materialų kūną, t.y. realybės „Esmė“ (Mahut) nusileidžia iki žemiausio aspekto – materialaus kūno, turinčio sielą.
Taip, „priežasties ir pasekmės“ keliu išsivystė „realybės egzistavimas“ (Mahut kijum amecijut).
Ir tai šviesos poveikio bei nusileidimo pakopos, kuriomis aukščiausia šviesa galiausiai turi nusileisti ir ateiti į sielą, „apsirengusią“ mūsų pasaulio kūnu.
Kaip parašyta:
„Ir prisipildys visa žemė Kūrėjo pažinimo“ (Ješaja 11).
Ir dar: „ir jau nemokys žmogus savo draugo pažinti Kūrėją, nes visi pažins Mane (Kūrėją) nuo mažo iki didelio“(Jeremija 31).


Parašyta išminčių knygose ir šventame Zohare, kad:
„Visa Tora yra Kūrėjo vardai“.
Tai reiškia, kad visi „pasakojimai“, įstatymai ir nuostatos, esantys Toroje, visa tai yra „Kūrėjo vardai“.
Ir pagal taisyklę:
„Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti ar pavadinti vardu“, suprask gerai, kad
„Kūrėjo vardų“ paslaptis – tai Kūrėjo suvokimo, pasiekimo paslaptis“.
Ir tai – suvokimas, išeinantis iš Kūrėjo, jo tarnams pranašams ir teisuoliams, kiekvienam pagal jo nuopelnus.
Kaip parašyta:
„Ir būsiu aš (Moše) ir Tavo tauta šlovingiausia iš visų pasaulio tautų“ (Šemot 33 – 16).


Taigi šis „šlovingumas“ ateina pas mus dėka Toros gavimo ir priedermių vykdymo.
Pradžioje vien tik „atviro“ (paprasto, praktinio) vykdymo dėka ateina pas žmogų „sgula“ (dovana, nuopelnas), t.y. žmogus „išsityrina“ savo „kūną“ (kūniškus norus) ir iškelia sielos norus.
Tai reiškia, kad žmogus iškelia sielos reikšmę į tokį lygį, kad gali suvokti (pasiekti) visą Torą ir priedermes aspektu: „Kūrėjo vardai“.
Ir tai yra visas užmokestis, skirtas sieloms: „Ateityje, kuri ateis“ (le atid lavo).
Tačiau, net ir mūsų pasaulyje, kaip parašyta Gmaroje (Talmude):
„Savo pasaulį pamatysi (dabar) savo gyvenime“.
Ir suprask.