kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה צד, צה, צו  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                        

                                                             94.


Taigi, kai Aba ve Ima gavo naują šviesą A‘‘B – Sag, ir nuleido hey tata iš nikvei einajim atgal į pe, tada Aba ve Ima pakėlė pas save savo achapą, nukritusį į žemesnę pakopą.
Ir tada zat, kurie buvo apsirengę ir susijungę su šiuo achapu katnuto metu, taip pat pakilo į Aba ve Ima, ir pasidarė zat su Aba ve Ima, viena pakopa.
Taigi šis zat pakilimas į Aba ve Ima yra vadinamas „man pakėlimas“.
Ir todėl zat, būdami su Aba ve Ima kaip viena pakopa, taip pat gauna Aba ve Ima šviesas.


                                                            95.

„Man“ aspektas yra paaiškintas 80 sk., kai z‘‘a pakilimas į biną, atsuka ir sugrąžina biną panim be panim (veidu į veidą) su chochma.
Taip pat yra žinoma, kad visi zat yra zon.
Taigi, kai zat kartu su Aba ve Ima achapu pakilo į Aba ve Imos pakopą, zat pasidarė dešimčiai Aba ve Ima sfirot, „man“.
Ir tada bina atsisuka į chochma „veidu į veidą“, ir sąlygoja chochmos šviesos švytėjimą zon, kurie yra zat de Nekudim, kurie pakilo į Aba ve Ima.


                                                            96.


Tačiau, kai zat pakyla į Aba ve Ima, tai nereiškia, kad jie visiškai dingsta iš savo vietos, nes „dvasingume nėra išnykimo“.
Taigi vietos pasikeitimas dvasingume nereiškia, kad yra „paliekama“ viena vieta ir „ateinama“ į naują vietą, koks būna vietos pasikeitimas materialume.
Tačiau dvasingume tai skaitosi, kaip „pridėjimas“.
Taigi, kai dvasinis objektas „ateina“ į naują vietą, jis taip pat „pasilieka“ ir senoje vietoje.
Tuo būdu, kai zat man (prašymu) pakilo į Aba ve Ima, jie taip pat pasiliko ir savo vietoje apatinėje pakopoje, kaip ir anksčiau.