kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה צד, צה, צו  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                        

                                                             94.


Taigi, kai Aba ve Ima gavo naują šviesą A‘‘B – Sag, ir nuleido hey tata iš nikvei einajim atgal į pe, tada Aba ve Ima pakėlė pas save savo achapą, nukritusį į žemesnę pakopą.
Ir tada zat, kurie buvo apsirengę ir susijungę su šiuo achapu katnuto metu, taip pat pakilo į Aba ve Ima, ir pasidarė zat su Aba ve Ima, viena pakopa.
Taigi šis zat pakilimas į Aba ve Ima yra vadinamas „man pakėlimas“.
Ir todėl zat, būdami su Aba ve Ima kaip viena pakopa, taip pat gauna Aba ve Ima šviesas.


                                                            95.

„Man“ aspektas yra paaiškintas 80 sk., kai z‘‘a pakilimas į biną, atsuka ir sugrąžina biną panim be panim (veidu į veidą) su chochma.
Taip pat yra žinoma, kad visi zat yra zon.
Taigi, kai zat kartu su Aba ve Ima achapu pakilo į Aba ve Imos pakopą, zat pasidarė dešimčiai Aba ve Ima sfirot, „man“.
Ir tada bina atsisuka į chochma „veidu į veidą“, ir sąlygoja chochmos šviesos švytėjimą zon, kurie yra zat de Nekudim, kurie pakilo į Aba ve Ima.


                                                            96.


Tačiau, kai zat pakyla į Aba ve Ima, tai nereiškia, kad jie visiškai dingsta iš savo vietos, nes „dvasingume nėra išnykimo“.
Taigi vietos pasikeitimas dvasingume nereiškia, kad yra „paliekama“ viena vieta ir „ateinama“ į naują vietą, koks būna vietos pasikeitimas materialume.
Tačiau dvasingume tai skaitosi, kaip „pridėjimas“.
Taigi, kai dvasinis objektas „ateina“ į naują vietą, jis taip pat „pasilieka“ ir senoje vietoje.
Tuo būdu, kai zat man (prašymu) pakilo į Aba ve Ima, jie taip pat pasiliko ir savo vietoje apatinėje pakopoje, kaip ir anksčiau.