kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

פתיחה לחכמת הקבלה צז  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                      

                                                      97.


Taigi, nors mes sakome, kad zon pakilo kaip man į Aba ve Ima, ir ten gavo šviesas, bei sugrįžo į savo vietą apačioje.
Tačiau, tai nereiškia, kad zon dingo iš savo vietos viršuje, ir pasiliko tik apačioje.
Ir jei zon būtų dingę viršuje iš savo vietos Aba ve Ima, būtų iškart nutrūkęs Aba ve Ima zivugas „panim be panim“.
Taigi Aba ve Ima vėl būtų sugrįžę į savo pradinę būseną, būtų nutrūkusi jų „šefa“ (gausybė, šviesa), ir zon apačioje būtų praradę savo mochiną.


Tai yra todėl, kad bina iš savo prigimties trokšta tik chasadim šviesos, paslaptimi: „nes jis trokšta chesed“.
Tai reiškia, kad bina visai nenori gauti chochmos šviesos, ir todėl randasi su chochma būsenoje „achor be achor“ (nugara į nugarą).


Ir tik, kai zon pakyla pas juos kaip „man“, tada bina sugrįžta su chochma į zivugą „panim be panim“, tam kad suteiktų chochmos švytėjimą zon, kaip aprašyta 80 skyriuje.
Taigi zon visada turi pasilikti viršuje, kad pastoviai išsilaikytų Aba ve Ima zivugas „panim be panim“.
Todėl negalima sakyti, kad zon paliko savo vietą viršuje, Aba ve Imoje, kai jie (zon) nusileido į savo vietą apačioje.
Tačiau, kaip jau sakėme, kad visas vietos pasikeitimas dvasingume yra tik pridėjimas.
Taigi, nors zon nusileido į savo vietą, į apačią, jie pasiliko taip pat ir viršuje.